Sveiciens jaunajā LSGŪTIS mājas lapā!
18. decembris, 2017
Aicinām apmeklēt semināru
5. janvāris, 2018

Izteikti brīdinājumi!

2017.gada novembrī saskaņā ar MK 07.10.2014. noteikumu Nr.610 “Būvspeciālistu kompetences novērtēšanas un patstāvīgās prakses uzraudzības noteikumi” ir izteikti brīdinājumi par pārkāpumiem sekojošām personām:

Dzintars Lauskis sertifikāta Nr. 4-01790 –  siltumapgādes, ventilācijas un gaisa kondicionēšanas sistēmu būvdarbu vadīšana un Nr.4-01790 – ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu, ieskaitot ugunsdzēsības sistēmas, būvdarbu vadīšana.

Victor Shchiptsov sertifikāta Nr. 4-01271 – siltumapgādes, ventilācijas un gaisa kondicionēšanas sistēmu būvdarbu vadīšana un Nr. 4-01271 – ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu, ieskaitot ugunsdzēsības sistēmas, būvdarbu vadīšana.

Imanuils Fridmans sertifikāta Nr.3-00719 – siltumapgādes, ventilācijas un gaisa kondicionēšanas sistēmu projektēšana.

Jolants Matusevičs sertifikāta Nr. 50-1471 – lietotāju gāzes apgādes sistēmu būvdarbu vadīšana un būvuzraudzība.