Aicinām apmeklēt semināru
10. aprīlis, 2018
Aicinām apmeklēt semināru
15. maijs, 2018

Izteikti brīdinājumi!

  1. Pamatojoties uz Ministru kabineta 07.10.2014. noteikumu Nr.610 „Būvspeciālistu kompetences novērtēšanas un patstāvīgās prakses uzraudzības noteikumi” (noteikumi Nr.610) 38.punktu: „Ja saņemta sūdzība vai kompetences pārbaudes iestādes rīcībā ir informācija par būvspeciālista patstāvīgās prakses vai profesionālās ētikas pārkāpumiem, kompetences pārbaudes iestāde izvērtē minēto informāciju un var pieņemt lēmumu (38.1.) par brīdinājuma izteikšanu” (Ministru kabineta 20.03.2018. noteikumu Nr.169 „Būvspeciālistu kompetences novērtēšanas un patstāvīgās prakses uzraudzības noteikumi” 50.punkts un 50.3.apakšpunkts) un LSGŪTIS BS SC Ētikas komisijas 25.04.2018. sēdē Nr.1(18) pieņemto lēmumu izteikt brīdinājumu: Igors Boiko Nr.4-00637 „Sadales un lietotāju gāzes apgādes sistēmas būvdarbu vadīšana”
  2. Pamatojoties uz Ministru kabineta 07.10.2014. noteikumu Nr.610 „Būvspeciālistu kompetences novērtēšanas un patstāvīgās prakses uzraudzības noteikumi” (noteikumi Nr.610) 38.punktu: „Ja saņemta sūdzība vai kompetences pārbaudes iestādes rīcībā ir informācija par būvspeciālista patstāvīgās prakses vai profesionālās ētikas pārkāpumiem, kompetences pārbaudes iestāde izvērtē minēto informāciju un var pieņemt lēmumu: (38.1.) par brīdinājuma izteikšanu un (38.2.) par pienākumu kompetences pārbaudes iestādes noteiktajā termiņā atkārtoti veikt šo noteikumu 16.punktā minēto kompetences novērtēšanu, ja būvspeciālista patstāvīgās prakses pārkāpumi, par kuriem izteikts brīdinājums, konstatēti atkārtoti divu gadu periodā” (Ministru kabineta 20.03.2018. noteikumu Nr.169 „Būvspeciālistu kompetences novērtēšanas un patstāvīgās prakses uzraudzības noteikumi” 41., 50.punkts un 50.3.apakšpunkts) un LSGŪTIS BS SC Ētikas komisijas 25.04.2018. sēdē Nr.1(18) pieņemto lēmumu izteikt brīdinājumu un nozīmēt kompetences novērtēšanu būvspeciālistam: Jolants Matusevičs Nr.50-1471 „Lietotāju gāzes apgādes sistēmu būvdarbu vadīšana un būvuzraudzība”
  3. Piešķirt neatkarīgam ekspertam energoefektivitātes jomā Sandijam Grietēnam, 3 (trīs) pārkāpumu uzskaites punktus un līdz 08.06.2018. novērst konstatētās kļūdas par profesionālās darbības pārkāpumu izsniegtā neatkarīga eksperta energoefektivitātes jomā sertifikāta Nr.EA2-0108 “Ekspluatējamas ēkas vai tās daļas energoefektivitātes novērtēšana un ēkas energosertifikāta izsniegšana, kā arī projektējamas, rekonstruējamas vai renovējamas ēkas vai tās daļas plānotās energoefektivitātes novērtēšana un ēkas pagaidu energosertifikāta izsniegšana” darbības jomā.