Rīgas domes pilsētas attīstības departaments informē
26. oktobris, 2016
Informācija speciālistiem
8. septembris, 2017

Izteikti brīdinājumi!

2017.gada februārī

Saskaņā ar MK 07.10.2014. noteikumu Nr.610 “Būvspeciālistu kompetences novērtēšanas un patstāvīgās prakses uzraudzības noteikumi” ir izteikti brīdinājumi par pārkāpumiem sekojošām personām:

  1. Valdis Gulbis sertifikāta Nr. 4-00981 –sadales un lietotāju gāzes apgādes sistēmu būvdarbu vadīšana.
  2. Kirils Papkovs sertifikāta Nr. 50-4063 – ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu būvdarbu vadīšana un būvuzraudzība.
  3. Andrejs Lāčaunieks sertifikāta Nr. 4-02400 -ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu, ieskaitot ugunsdzēsības sistēmas, būvdarbu vadīšana.