LSGŪTIS
Latvijas Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģijas inženieru savienība

Informācija pretendentiem

Veidlapas un nepieciešamie dokumenti:

Tēmu nosaukumi rakstveida eksāmenam Būvspeciālista kompetences novērtēšanai:

 

Zemāk attēlā (spiediet uz tā) varat iepazīties ar sertifikāta iegūšana algoritmu (pirmreizējai sertifikāta iegūšanai un darbības sfēru papildināšanai):