LSGŪTIS
Latvijas Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģijas inženieru savienība

Nereglamentētās sfēras

Par rūpnieciski izolēto cauruļvadu montāžas speciālistu un montētāju (atslēdznieku) sertifikāciju.

Par ūdens apgādes un kanalizācijas būvju ekspluatācijas un remontdarbu vadīšanu, ieskaitot ārējo ūdens vadu ugunsdzēsības sistēmas

 


 

Ekspluatācijas prakses sertifikāti