Veidlapas un nepieciešamie dokumenti:

Aizpildītos dokumentus un veidlapas lūdzam iesniegt LSGŪTIS Būvniecības speciālistu Sertificēšanas centrā Stirnu ielā 34, Rīgā vai atsūtīt elektroniski parakstītus uz e-pastu: sertifikacija@lsgutis.lv.

Tēmu nosaukumi rakstveida eksāmenam Būvspeciālista kompetences novērtēšanai:

Darbības joma: Ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu, ieskaitot ugunsdzēsības sistēmas, būvdarbu būvuzraudzība
Darbības joma: Ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu, ieskaitot ugunsdzēsības sistēmas, būvdarbu vadīšana
Darbības joma: Ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu, ieskaitot ugunsdzēsības sistēmas, projektēšana
Darbības joma: Siltumapgādes, ventilācijas un gaisa kondicionēšanas sistēmu projektēšana
Darbības joma: Siltumapgādes, ventilācijas un gaisa kondicionēšanas sistēmu būvdarbu vadīšana
Darbības joma: Siltumapgādes, ventilācijas un gaisa kondicionēšanas sistēmu būvdarbu būvuzraudzība
Darbības joma: Sadales un lietotāju gāzes apgādes sistēmu projektēšana
Darbības joma: Sadales un lietotāju gāzes apgādes sistēmu būvuzraudzība
Darbības joma: Sadales un lietotāju gāzes sadales sistēmu būvdarbu vadīšana
Darbības joma: Pārvades gāzes apgādes sistēmu projektēšana
Darbības joma: Pārvades gāzes apgādes sistēmu būvdarbu vadīšana
Darbības joma: Pārvades gāzes apgādes sistēmu būvdarbu būvuzraudzība
Darbības joma: Pārvades naftas apgādes sistēmu projektēšana
Darbības joma: Pārvades naftas apgādes sistēmu būvdarbu vadīšana
Darbības joma: Pārvades naftas apgādes sistēmu būvdarbu būvuzraudzība
Darbības joma: Saldēšanas sistēmu projektēšana
Darbības joma: Saldēšanas sistēmu būvdarbu vadīšana
Darbības joma: Saldēšanas sistēmu būvdarbu būvuzraudzība

Sertifikāta iegūšanas algoritms