LSGŪTIS
Latvijas Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģijas inženieru savienība

Normatīvos pielietojamo definīciju saraksts

Normatīvajos dokumentos noteikto definīciju izlases saraksts