LSGŪTIS
Latvijas Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģijas inženieru savienība

Dabasgāzes gāzapgādes sistēmas nozares standarti LV NS GS

Nozares standartu saraksts LV NS GS (atjaunināts 09.09.2015)

Nr.

p.k

Dokumenta Nr.

Nosaukums

Spēkā stāšanās datums

1.

LV NS GS 01:2009


Labojums

LV NS GS 01-2009/A1:2010

Ogļūdeņražu gāzes. Odorizācijas pārbaudes metodes01.01.2010


04.08.2010.

2.

LV NS GS 02:2009

Eiropā lietotās shēmas gāzes aparātu klasifikācijai atkarībā no degšanas produktu novadīšanas metodes (Tipi)

01.01.2010

3.

LV NS GS 04:2010

Gāzes iekārtas. Apsildīšanas iekārtas ar infrasarkano starojumu (gaišie starotāji)

23.03.2010

4.

LV NS GS 05-2010


Gāzes iekārtas. Apsildīšanas iekārtas ar infrasarkano starojumu (tumšie starotāji)

26.04.2010.

5.

LV NS GS 06-2006


Labojums

LV NS GS 06-2006/A1:2009

Dabasgāzes uzpildes stacijas un uzpildes iekārtas14.06.2006.


05.11.2009.

6.

LV NS GS 07-2009

Pārvades (transporta) gāzesvadu iekšējā diagnostika, diagnostikas rezultātu analīze un defektu bīstamības novērtēšana

20.10.2009.

7.

LV NS GS 08-2009


pazemes gāzes krātuves urbumu ar starpkolonnu spiedieniem ekspluatācijas nosacījumi

20.10.2009.

8.

LV NS GS 09-2009

Pazemes gāzes krātuves sistēmas drošības noteikumi

20.10.2009.

9.

LV NS GS 10-2009

Metanola lietošana pārvades (transporta) gāzesvadu un pazemes gāzes krātuves sistēmās

20.10.2009.

10.

LV NS GS 11-2009

Beztranšeju pazemes gāzesvadu izbūve, pielietojot horizontālās vadāmās urbšanas metodi

20.11.2009.

11.

LV NS GS 12-2009

Katodaizsargāti gāzesvadi krustojumos ar satiksmes ceļiem un komunikācijām. Ar caurvilkšanas metodi liktas tērauda apvalkcaurules vai darba caurules

20.11.2009.

12.

LV NS GS 13-2009

Pazemes cauruļvadu, aku vāku un kapju atrašanās vietas noteikšanas pamatprincipi

20.11.2009.

13.

LV NS GS 14-2009

Pārvades (transporta) gāzesvadu sistēmas ekspluatācijas drošības noteikumi

05.11.2009.

14.

LV NS GS 15-2009

Norādījumi par kristālhidrātu inhibēšanu dabasgāzēs ar metanolu pielietošanu

20.11.2009.

15.

LV NS GS 16:2010

Sadales gāzesvadu sistēmas. Spiediena paaugstināšana ekspluatācijā esošos gāzesvados

23.03.2010

16.

LV NS GS 17:2010

Sadales un Lietotāja ārējo gāzesvadu armatūras un tīkla ierīču aizsargkapes

01.07.2010.

17.

LV NS GS 18:2010

Izbūvētu gāzesvadu sistēmu dokumentācijas atjaunošana

23.03.2010

18.

LV NS GS 19:2010

Pārvades (transporta) gāzesvadu sistēmu būvniecība. Būvdarbu kvalitātes kontrole un izpilddokumentācija

06.07.2010.

19.

LV NS GS 20:2011

Urbumu diagnostika

01.01.2012.

20.

LV NS GS-21:2012

Pazemes gāzes krātuves. Fontāna armatūrasun urbumu atveres un aprīkojums. Tehniskās diagnostikas veikšana

01.06.2012.

21.

LV NS GS 22:2011


Grozījums A1:2012


Grozījums A2:2013


Gāzes regulēšanas iekārtas ar ieejas spiedienu līdz 1,6 MPa (16 bar)

05.09.2011.


01.06.2012.


20.09.2013.


22.

LV NS GS 23:2011

Iegriešanās zem spiediena esošos pārvades sistēmas gāzesvados

01.01.2012.

23

LV NS GS 24:2013Grozījums A1:2013


Grozījums A2:2014

Dabasgāzes sadales sistēmas un lietotāju gāzapgādes sistēmas ar maksimālo darba spiedienu līdz 1,6 MPa (16 bar). Ārējo dabasgāzes apgādes sistēmas izpildzīmējumu izgatavošana

01.06.2013.15.11.2013.


29.04.2014.

24.

LV NS GS 25-2014Grozījums A1:2014

Gāzapgādes sistēmas. Dabasgāzes gāzesvadu sistēmu ar spiedienu līdz 1,6 MPa (16bar) būvprojekti, to saturs, noformēšana, iekārtu (ierīču) plāni un apzīmējumi


01.03.2014.29.04.2014.

25

LV NS GS 26:2012

Perspektīvās gāzapgādes plānojumu izstrāde

01.12.2012.