Seminārs: “Pasīvā ugunsdrošība”
2022-11-04
Konstrukciju ugunsaizsardzības risinājumu projektēšana būvkonstrukciju projektētājiem – BIS Semināra materiāli
2022-11-22

Seminārs “Aktualitātes būvniecības procesu reglamentējošajos normatīvajos aktos

Organizē: “Latvijas Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģijas inženieru savienība”
Norises vieta: Sergeja Eizenšteina iela 8 (Rīgas Motormuzejs)
Laiks: 25.11.2022. pl.10.00-15:00

Cena: 55,00 EUR + PVN, LSGŪTIS biedriem 15% atlaide

Semināra dienas kārtība:

10.00-10.30 Reģistrēšanās
10.30-10.35 Atklāšana, ievads
10.35-11.30 Grozījumi Būvniecības likumā

11.30-12.20 Grozījumi MK 19.08.2014. noteikumos Nr.500 “Vispārīgie būvnoteikumi” un MK 09.05.2017. noteikumos Nr.253 “Atsevišķu inženierbūvju būvnoteikumi”

12.20-12.50 Kafijas pauze

12.50-14.50 Digitalizētās būvniecības procesa un BIS aktualitātes

14.50-15.00 Jautājumi un atbildes

Lektors: Dr.sc.ing. Sanita Rubene (Docente Rīgas Tehniskā universitātē, Būvražošanas institūtā. Vairāku zinātnisko publikāciju autore par kvalitātes kontroles metodiku ar negraujošām pārbaužu metodēm)

Semināra programma novērtēta ar 5 profesionālās pilnveides punktiem (5 stundas).

Pieteikties uz šo semināru var nosūtot e-pastu uz konsultacijucentrs@lsgutis.lv, norādot semināra nosaukumu, dalībnieka vārdu uzvārdu un maksātāju, kam izrakstīt rēķinu.

Šobrīd uz semināru vairāk nav iespējas pieteikties. Visas vietas ir aizņemtas!

Ja dalībnieks vēlas atteikties no dalības seminārā, lūdzu par to informēt ne vēlāk kā trīs dienas pirms semināra.