Biedrība „Latvijas Siltuma, Gāzes un Ūdens Tehnoloģijas Inženieru Savienība” : LSGŪTIS

Reģ,nr. LV40008003039
Banka: AS SEB Banka
Konts: LV92UNLA0050023412279, SWIFT/BIC UNLALV2X

Dainis Ģēģers

LSGŪTIS / BS SC / KC vadītājs

+371 29247820


Osvalds Tautietis

LSGŪTIS / BS SC / KC vadītāja vietnieks

+371 28704491


LSGŪTIS Būvspeciālistu sertificēšanas centrs

Informējam, ka sakarā ar valstī izsludināto ārkārtas stāvokli

Apmeklētāju pieņemšana nenotiek

Biroja darbinieki strādā attālināti.

Lūdzam sazināties pa tālruni 26636264, vai rakstīt info@lsgutis.lv

Reģ,nr. LV40008003039
Banka: AS SEB Banka
Konts: LV18UNLA 0001000700787, SWIFT UNLALV2X

Apmeklētāju pieņemšanas laiki:

Pirmdienās: 10:00 – 12:00 / 14:00 – 16:00

Trešdienās: 10:00 – 13:00

pusdienas pārtraukums: 13:00 – 14:00

LSGŪTIS Konsultāciju centrs