Semināri “Konstrukciju ugunsaizsardzības risinājumu projektēšana būvkonstrukciju projektētājiem” un “Dziļo pamatu izbūve un būvbedres blīvas apbūves apstākļos”
27. septembra, 2022
LSGŪTIS biedru kopsapulce 2022
29. septembra, 2022

Latvijas Nacionālā Klasifikācija / aptaujas anketa

Latvijas būvnormatīva LBN 501-17 “Būvizmaksu noteikšanas kārtība” pārskatīšana un pilnveidošana atbilstoši standarta LVS EN ISO 12006-2:2021 prasībām

Atsaucoties uz seminārā apskatīto lūgums aizpildīt aptaujas anketu

tas palīdzēs veiksmīgāk izstrādāt klasifikāciju, ar ko ikdienā strādāt būvspeciālistiem.