S&P Baltic aicina uz semināru
2022-05-17
Workalike – jauna platforma Latvijas arhitektiem un būvprojektēšanas speciālistiem
2022-06-20

LSGŪTIS biedri!

Esam attālināti pārdzīvojuši pandēmiju un, līgani turpinot attālinātību, tuvojušies karam Ukrainā.

Šajā laika LSGŪTIS ir saglabājusi un attīstījusi virzību kopsapulces atbalstītos stratēģiskos virzienos:

  1. standartizācijas jomā;
  2. profesionālās izglītības jomā;
  3. speciālistu sertifikācijas būvprakses jomā;
  4. starptautisko profesionālo attiecību jomā;
  5. energoefektivitātes jomā.

Pēc ārkārtas stāvokļa atcelšanas LSGŪTIS valde un Būvniecības speciālistu sertificēšanas centrs aktīvi strādā, lai atgrieztos pirms pandēmijas darba formāts. LSGŪTIS pārstāvji aktīvi darbojas LDDK Būvniecības nozares ekspertu padomē un Būvniecības padomē. Tāpēc LSGŪTIS valde plāno savu biedru kopsapulci 2022.gada rudenī.

Valde lūdz iesūtīt savus priekšlikumus un ieteikumus līdz š.g. 30.jūnijam uz info@lsgutis.lv

Vienlaikus valde apstiprina konta biedru naudas (25,00 EUR) iemaksai nemainību:
Biedrība “Latvijas siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģijas inženieru savienība”
Reģ. Nr. 40008003039
AS SEB banka
Konta Nr. LV92UNLA 0050023412279
Kods UNLALV2X

Tiekamies LSGŪTIS kopsapulcē 2022!

Valdes priekšsēdētājs
Ph.D. Egīls Dzelzītis
Valdes loceklis, BSSC vadībā
Dr.sc.ing. Dainis Ģēģers