Kā kļūt par LSGŪTIS biedrības biedru

Lai kļūtu par “Latvijas Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģijas inženieru savienības (LSGŪTIS) biedru​ ir jāaizpilda

pieteikuma anketa

Augstākminētais dokuments jānosūta elektroniski parakstītu ar e-parakstu vai pa pastu, vai jānogādā uz LSGŪTIS biroju (Stirnu iela 34, LV-1084, Rīga).

Fiziskām personām ir jāsamaksā biedru nauda, pārskaitot to uz LSGŪTIS kontu norādot savu vārdu, uzvārdu to ka dotais maksājums ir biedra nauda par tekošo gadu.

Iestāšanās biedra maksa 35.00EUR
Ikgadējā biedra maksa 25.00EUR

Rekvizīti:

LSGŪTIS biedrība
Reģ,nr. LV40008003039
Banka: AS SEB Banka
Konts: LV92UNLA0050023412279,
SWIFT UNLALV2X

Uzņemot jaunus biedrus, tie par pilntiesīgiem biedriem kļūst no brīža, kad tiek veikta biedru
naudas apmaksa.

Galvenie LSGŪTIS biedru ieguvumi:​

  • iespēja operatīvi iegūt jaunāko ar siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģiju nozari saistīto informāciju, normatīvo dokumentu izmaiņas un jaunumus, līdz ar to – operatīvi reaģēt un atrast atbalstu nozares uzņēmumu un profesionāļu vidū;
  • draudzīgu cenu LSGŪTIS organizētajos semināros (atlaide 15%);
  • draudzīgu cenu semināriem ko organizē LSGŪTIS sadarbības partneri;
  • iespēja piedalīties LSGŪTIS biedru organizētajos pasākumos un semināros, kopīgi realizēt projektus saistītus ar nozares attīstību;
  • iespēja paust savu viedokli valsts institūcijām, panākot konkrēta jautājuma virzību vai sekmējot nozares attīstību;
  • iespēja, kā siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģiju nozares pārstāvjiem iesaistīties darba grupās LBN un citu normatīvu dokumentu izstrādē un risināt aktuālus, ar nozari saistītus, jautājumus;
  • piedalīties profesionālās izglītības un prakšu programmu izstrādē, lai nodrošinātu nozares vajadzības;
  • saņemt palīdzību LV speciālistu dokumentu akreditācijai darbam ārvalstīs;
  • saņemt palīdzību nepieciešamo ārvalstu speciālistu akreditācijai;
  • biedru pārstāvniecību un pārstāvniecības organizēšanu valsts, pašvaldības un starptautiskās organizācijas profesionālo konfliktu jautājumu  risināšanai.

Aicinām LSGŪTIS iestāties jaunus biedrus. Tā mēs spētu nodrošināt plašāku ideju un viedokļu pārstāvniecību nozares attīstībai.