Latvijas valsts standarts informē
2023-05-02
Seminārs “Polietilēna spiedvadi inženiertīklos – kvalitātes prasības, atbilstības novērtēšana, konstrukcijas izvēle un savienošanas veidi”
2023-06-01

LSGŪTIS biedru kopsapulce 2023

Lūdzam apstiprināt savu ierašanos līdz 2023.gada 18.maijam e-pastā info@lsgutis.lv.

Vietu skaits ierobežots.

Lūdzam Jūs līdz Kopsapulcei samaksāt biedru naudu 25 EUR  par 2023.gadu.  

Pateicamies, ja maksājums jau ir veikts

Rekvizīti:
„Latvijas Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģijas inženieru savienība”
Stirnu ielā 34, Rīgā, LV-1084
PVN reģ. Nr. LV40008003039
AS ‘SEB banka”, SWIFT UNLALV2Xg
Konta Nr. LV 92 UNLA0050023412279