Industriālo projektu digitalizācija
2019-05-13
Projekts “Standartu nacionālo pielikumu izstrāde ēku energoefektivitātes aprēķinu metodoloģijas aprakstam”
2019-08-05

LSGŪTIS biedru kopsapulce

2019. gada 07. jūnijā

LSGŪTIS biedri tiek laipni aicināti uz biedru KOPSAPULCI
Rīgas Motormuzeja konferenču zālē
Rīgā, Sergeja Eizenšteina ielā 8
Sākums plkst. 14:00
Reģistrācija no plkst. 13:00

Kopsapulces dienas kārtība

Kopsapulci atklāj LSGŪTIS valdes priekšsēdētājs Egīls Dzelzītis – 5 min. 

Nr. p.k. Izskatāmais jautājums Laiks
1 2 3
1. Sapulces vadītāja un protokolista apstiprināšana

(kopsapulces vadītājs Viktors Juhna, protokoliste Edīte Klāsone)

5 min.
2. Valdes priekšsēdētāja Egīla Dzelzīša ziņojums 15 min.
3. “Aktualitātes būvniecībā” – Edmunds Valantis – Ekonomikas ministrijas Valsts sekretāra vietnieks, Celtniecības un mājokļu departamenta vadītājs. 15 min.
4. “Būvniecības informācijas sistēmas attīstība” – BVKB direktore Svetlana Mjakuškina 15 min.
5. “Aktualitātes būvspeciālistu un neatkarīgo energoauditoru sertifikācijā un uzraudzībā, mācību programmu pilnveidošana koledžās un augstākajās profesionālajās mācību iestādēs (RTU, LLU) atbilstoši profesionālajām sertifikācijas prasībām. LSGŪTIS sadarbība ar SIA “Latvijas standarts””. Dainis Ģēģers – LSGŪTIS BS SC vadītājs 20 min.
6. “LSGŪTIS darbs Būvniecības padomē, elektronisku projektu saskaņošana, elektronisko būvniecības žurnālu veidošana”. Ināra Laube – LSGŪTIS valdes locekle. 10 min.
7. “Ēku energosertifikācijas aprēķini citās Eiropas Savienības valstīs. Nākotnes vīzija”. Anatolijs Borodiņecs – neatkarīgais eksperts energoefektivitātes jomā. 15 min.
8. Revīzijas komisijas ziņojums – revīzijas komisijas locekle Rudīte Kalvāne 5 min.
9. Nominācijas „Par mūža ieguldījumu inženiersistēmu attīstībā Latvijā” balvu pasniegšana. 15 min

10.

Sarunas pie kafijas tases.

Kopsapulces dalībniekiem nodrošinās 4,5 profesionālās pilnveides punktus.

Plašāka informācija par iestāšanos biedrībā Latvijas “Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģijas inženieru savienība” un biedra priekšrocībām šeit