Iespēja strādājošo kvalifikācijas paaugstināšanai būvniecībā
2022-02-18
Vebinārs “Apkures, ventilācijas un gaisa kondicionēšanas sistēmu efektīva ekspluatācija ēkā teorijā un praksē”
2022-03-05

Metodiskie norādījumi un projektēšanas vadlīnijas ilgtspējīgiem lietus ūdeņu apsaimniekošanas risinājumiem

CLEANTECH LATVIA sadarbībā ar Latvijas vides aizsardzības fondu projekta “Ilgtspējīgo lietus ūdeņu  apsaimniekošanas risinājumu izmantošanas metodiskie norādījumi un projektēšanas vadlīnijas” ietvaros  

izstrādājuši  metodiskos norādījumus  un projektēšanas vadlīnijas  klimata pārmaiņu un lietus ūdeņu apsaimniekošanas risinājumiem, kas ir vērtīgs profesionāls materiāls  visiem būvniecības nozares speciālistiem.

Dokumentu autori: Jurijs Kondratenko, Daina Ieviņa, Marta Zemīte, Floris Boogaard, Ilze Rukšāne, Arnita Verza, Klinta Alpa-Šulmane

Izstrādātie materiāli būs noderīgi ikviena būvinženiera un arhitekta darbā un tie ir pieejami lejupielādei bez maksas.

Saites materiālu lejupielādei: