Informācija par ārzemju būvspeciālistu kvalifikācijas atzīšanu Latvijas Republikā

Information for recognition of professional qualification obtained in foreign states in professions regulated in the Republic of Latvia

Par būvspeciālistu profesionālās kvalifikācijas pārbaudi īslaicīgu profesionālo pakalpojumu sniegšanai siltuma, aukstuma, gāzes un ūdens tehnoloģijas nozarēs