BUTS gaidāmie semināri
2021-12-10
Ekonomikas ministrijas & Rīgas Siltums izsludina konkursu
2022-01-19

Speciālista sertifikāts gāzes aparātu pievienošanai, palaišanai ekspluatācijā, tehniskai apkopei un remontam

*iesniedzamo dokumentu saraksts LSGŪTIS sertifikāta iegūšanai nereglamentētajā sfērā “Gāzes aparātu pievienošana, palaišana ekspluatācijā, tehniskā apkope un remonts“

(Saskaņā ar  standartu LVS 420:2021 ,, Gāzes iekārtas. Gāzes aparātu uzstādīšanas noteikumi” punktu 10.)

Lai veiktu gāzes aparātu pievienošanu, palaišanu ekspluatācijā, tehnisko apkopi un remontu ar nominālo siltuma jaudu līdz 130kW ir nepieciešama speciālista sertifikācija atbilstoši Latvijas standartam LVS 420:2021. Piedalies iekārtu ražotāja apmācībās, Gaso specializētā mācību centra apmācībā un sertificējies veikt darbus šajā sfērā!

Iesniedzamie dokumenti (katliem ar jaudu līdz 130kW):

Dokumenti iesniedzami LSGŪTIS BS SC Rīga, Stirnu ielā 34 vai elektroniski parakstītus ar elektronisko parakstu uz e-pasta adresi: sertifikacija@lsgutis.lv

Sertificētiem speciālistiem, atbilstoši standarta LVS 420:2021 “Gāzes iekārtas. Gāzes aparātu uzstādīšanas noteikumi” prasībām, veicot gāzes ūdenssildītāja/apkures aparāta nomaiņu objektos ar maksimālo kopējo dabasgāzes patēriņu līdz 16 m3/h, jāsastāda Akts par gāzes ūdenssildītāja/apkures aparāta nomaiņu (3 eks.: sadales sistēmas operatoram, klientam, speciālistam), veicot aparatūras tehnisko apsekošanu, apkopi vai remontu, jāsastāda Akts par gāzes ūdenssildītāja/apkures iekārtas apkopi, remontu, apsekošanu (2 eks.: klientam un speciālistam)