Construction Digitalisation Meetup
2020-02-25
Latvijas valsts standarts informē
2020-03-11

!!! Seminārs atcelts uz nenoteiktu laiku !!!

Sakarā ar valstī izsludināto ārkārtas situāciju 23.marta seminārs atcelts uz nenoteiktu laiku.

Par pārceltā semināra datumu informēsim.

Organizē: “Latvijas Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģijas inženieru savienība”
Norises vieta: Sergeja Eizenšteina iela 8 (Rīgas Motormuzejs)
Laiks: 23.03.2020. pl.10.00-14.30

Cena: 45,00 EUR + PVN, LSGŪTIS biedriem 38,25 EUR + PVN (15% atlaide)

Semināra dienas kārtība:

10.00-10.25 Reģistrēšanās
10.25-10.30 Atklāšana, ievads
10.30-12.00 Semināra 1.daļa

  • Būvniecības procesa regulējums atbilstoši Latvijas Republikas Būvniecības likuma, MK noteikumu Nr.500 “Vispārīgie būvnoteikumi”, MK noteikumu Nr.529 “Ēku būvnoteikumi”, MK noteikumu Nr. 253 “Atsevišķu inženierbūvju būvnoteikumi” prasībām, būvniecības procesā iesaistīto pušu pienākumi, tiesības un atbildība.
  • Būvniecības informācijas sistēmas uzbūve elektroniskā būvniecības procesa ietvaros.

12.00-12.20 Kafijas pauze

12.20-14.30 Semināra 2.daļa

  • BIS funkcionalitāte, darba platforma. BIS iespējas darbu organizācijas optimizācijā.
  • Elektroniskā būvdarbu žurnāla aizpildīšana, segto darbu aktu sagatavošana, parakstīšana, dalība segto darbu pieņemšanā.
  • Jautājumi, atbildes, diskusijas.

Lektore Dr.sc.ing.  Sanita Rubene (Specializācija: būvdarbu tehnoloģija, būvdarbu kvalitātes kontrole, Docente Rīgas Tehniskā universitātē, Būvražošanas institūtā)

Semināra programma novērtēta ar 4,5 profesionālās pilnveides punktiem.

Vietu skaits ir ierobežots. Semināra dalībniekiem tiks izsūtīti semināra prezentācijas materiāli. 

Elektroniskajā pieteikumā iespējams pieteikt vairākus dalībniekus no viena uzņēmuma, pieteikuma sadaļā “Vārds, uzvārds” norādot visus viņu vārdus un uzvārdus. Uz norādīto e-pastu saņemsiet rēķinu un semināra prezentāciju.

LSGŪTIS biedra atlaide pienākas tikai biedrības “Latvijas Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģijas inženieru savienība” biedriem, kuri uzņemti biedrībā un maksā biedra naudu. Ja atzīmēts, ka esat LSGŪTIS biedrs, dati tiek pārbaudīti LSGŪTIS biedru reģistrā.

Ja dalībnieks vēlas atteikties no dalības seminārā, lūdzu par to informēt ne vēlāk kā trīs dienas pirms semināra.

Rēķinu par dalību seminārā saņemsiet no 11.-13. martam uz norādīto e-pastu.

LSGŪTIS Konsultāciju centrs

Tālrunis 26636264

e-pasts konsultacijucentrs@lsgutis.lv