LSGŪTIS kļūst LIKA biedrs
2022-09-06
Semināri “Konstrukciju ugunsaizsardzības risinājumu projektēšana būvkonstrukciju projektētājiem” un “Dziļo pamatu izbūve un būvbedres blīvas apbūves apstākļos”
2022-09-27

Seminārs “Energoefektivitātes paaugstināšana ēkās, lai tās atbilstu nulles emisiju ēkām”

Ekonomikas ministrija sadarbībā ar SIA “CLEANTECH HUB & CARMELLE” organizē bezmaksas profesionālus tiešsaistes apmācību semināru būvinženieriem, projektētājiem, energoauditoriem, arhitektiem un citiem būvspeciālistiem:

Semināra nosaukumsSemināra vadītājiSemināra moderatoriNorises laiks
Seminārs ENERGOEFEKTIVITĀTES PAAUGSTINĀŠANA ĒKĀS, LAI TĀS ATBILSTU NULLES EMISIJU ĒKĀM”/ IMPROVING ENERGY PERFORMANCE TO BE READY FOR ZERO-EMISSION BUILDINGS  Profesors, dr.sc.ing. JAREK KURNITSKI (Igaunija), dr.sc.ing. RAIMO SIMSON (Igaunija)Igors Adlersbergs Anatolijs Borodiņecs2022.gada 10.novembris, plkst. 10:00-16:00

Semināri notiks tiešsaites platformā ZOOM angļu valodā ar sinhrono tulkojumu latviešu valodā.

Pieteikšanās semināriem, aizpildot pieteikuma anketu https://ej.uz/k4mo līdz 4.novembrim.

Semināra ielūgums un programma

Reģistrētie dalībnieki pēc semināra saņems Ekonomikas ministrijas sagatavotu apliecinājumus par dalību seminārā, kas derīgo būvspeciālistu profesionālās pilnveides kredītpunktu iegūšanai.

Semināri tiek organizēti Ekonomikas ministrijas iepirkuma „Apmācību semināru būvspeciālistiem un projektētājiem organizēšana, un norises nodrošināšana” (ID Nr. EM 2022/53) ietvaros.

Sīkāka informācija par semināru norisi pa epastu nelda@cleantechlatvia.com, tālruni 26450388.