BIM attīstība un 2024. gada mērķi
2024-01-17
Seminārs: Ēku energoefektivitāte un siltināšanas risinājumi
2024-01-30

Seminārs “Jaunumi būvniecības procesa normatīvajā regulējumā un Būvniecības informācijas sistēmas funkcionalitātē”

Organizē: “Latvijas Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģijas inženieru savienība” | Reģ. Nr.2/2024
Norises vieta: Sergeja Eizenšteina iela 8 (Rīgas Motormuzejs)
Laiks: 08.02.2024. pl.10.00-15:00

Lektors: Dr.sc.ing. Sanita Rubene
Specializācija: būvdarbu tehnoloģija, būvdarbu kvalitātes kontrole. Būvprakses sertifikāti ēku būvdarbu būvuzraudzībā, siltumapgādes, ventilācijas un gaisa kondicionēšanas sistēmu būvdarbu būvuzraudzībā, ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu, ieskaitot ugunsdzēsības sistēmas, būvdarbu būvuzraudzībā, ēku būvekspertīzē. Docente Rīgas Tehniskā universitātē, Būvražošanas institūtā. Vairāku zinātnisko publikāciju autore par kvalitātes kontroles metodiku ar negraujošām pārbaužu metodēm.

10.00-10.30 Reģistrācija
10.30-10.35 Atklāšana, ievads
10.35-12.00 Būvniecības procesa regulējums atbilstoši Latvijas Republikas Būvniecības likuma, MK noteikumu Nr.500 “Vispārīgie būvnoteikumi”, MK noteikumu Nr.529 “Ēku būvnoteikumi”, MK noteikumu Nr.253 “Atsevišķu inženierbūvju būvnoteikumi” prasībām; būvniecības procesā iesaistīto pušu pienākumi, tiesības un atbildība. Būvniecības informācijas sistēmas uzbūve elektroniskā būvniecības procesa ietvaros.
12.00-12.30 Kafijas pauze
12.30-13.30 Izmaiņas MK noteikumoNr.169 “Būvspeciālistu kompetences novērtēšanas un patstāvīgās prakses uzraudzības noteikumi”.
13.30-15.00 Jaunumi BIS funkcionalitātes, darba platformas organizācijā. BIS iespējas darbu organizācijas optimizācijā. Elektroniskā būvdarbu žurnāla aizpildīšana, segto darbu aktu sagatavošana, parakstīšana, dalība segto darbu pieņemšanā.

Jautājumi, atbildes, diskusijas.

Cena 55,00 EUR + PVN; LSGŪTIS biedriem 15% atlaide

Semināra programma novērtēta ar 5 profesionālās pilnveides punktiem (4 stundas)

Pieteikšanās līdz 04.02.2024. Vietu skaits ierobežots.

Šobrīd uz semināru pieteikties nevar. Visas vietas ir aizņemtas!