Seminārs “Putekļi darba vidē”
2023-07-13
Seminārs “Hidraulisko sistēmu balansēšana”
2023-07-20

Seminārs “Ventilācijas sistēmu palaišanas un ieregulēšanas darbi”

Semināra programma “Ventilācijas sistēmu palaišanas un ieregulēšanas darbi” (08.08.2023., 3,5 stundas) novērtēta ar 3,5 profesionālās pilnveides punktiem un seminārsreģistrēts LSGŪTIS Profesionālās pilnveides semināru reģistrā – reģistrācijas Nr.30/2023.