Informācija energoauditoriem

Informācija energoauditora sertifikāta iegūšanai

Nolikums par Neatkarīgo ekspertu ēku energoefektivitātes jomā sertificēšanu

Veidlapas un nepieciešamie dokumenti:

Eksaminācijas kontroljautājumi energoauditoriem: