Informācijas ievietošana būvniecības informācijas sistēmā (BIS)

Pamācību informācijas ievietošanai būvniecības informācijas sistēmā skatīt šeit

Biežāk sastopamās kļūdas un nepilnības ievadot informāciju

  1. Ievada profesionālās izglītības datus, bet atzīmē kā akadēmisko izglītību.1) Ievada profesionālās izglītības datus, bet atzīmē kā akadēmisko izglītību.
  2. Sastādot un ievadot patstāvīgās prakses un profesionālās pilnveides pārskata, saskaņā ar MK Nr. 610; 07.10.2014., 5.pielikumu – neieraksta:
    2.1. precīzu objekta adresi;
    2.2. darbības sfēru atbilstoši MK Nr. 610; 07.10.2014. 2.pielikuma pilnam tekstam;
    2.3. kā arī nenorāda objekta būvniecības laiku, kad sākts un kad pabeigts (diena,mēnesis,gads). Līdz ar to nevar noteikt reālo būvprakses laika ilgumu;
  3. 5.pielikuma (patstāvīgās prakses un profesionālās pilnveides ) ievadītajiem datiem, jāsakrīt ar datiem, kurus iesniedz Latvijas Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģijas inženieru savienības Būvniecības speciālistu Sertificēšanas centrā.

Tādēļ saskaņā ar Sertificēšanas centra ieteikumiem ir veikti precizējumi 5.pielikumā – tā jaunā versija ir atrodama sadaļā Sertfikācija > Informācija Sertificētiem Būvspeciālistiem pie veidlapām. Lai nerastos domstarpības lūgums izmantot tieši šo “precizēto” 5.pielikuma veidlapu.