Normatīvo dokumentu saraksts*

*drīzumā tiks atjaunots

Spēkā esošie Latvijas Republikas likumi, Ministru kabineta noteikumi, būvnormatīvi un citi normatīvie dokumenti

Ekonomikas ministrijas mājas lapā publicētais Būvniecības normatīvo aktu saraksts (Latviešu un Angļu valodā)