Standartizācija STK1

Standartizācijas tehniskā komiteja (STK 1) „Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģija” dibināta 2001.gadā un darbojas kā SIA „Standartizācijas, akreditācijas un metroloģijas centrs” (SAMC) Standartizācijas birojs (LVS) ārējā struktūrvienība.

STK 1 savā nozarē izstrādā Latvijas nacionālos un nozares standartus, veic tajos nepieciešamās izmaiņas, kā arī adaptē Eiropas un Starptautiskos standartus Latvijas standartu statusā.

STK 1 apstiprina, reģistrē un uztur savas nozares standartus.

STK 1 gāzapgādes nozarē izstrādāti, apstiprināti un reģistrēti 25 standarti (LV NS GS).

Nozares standartu LV NS GS saraksts (atjaunināts 09.09.2015)