Metodiskie norādījumi un projektēšanas vadlīnijas ilgtspējīgiem lietus ūdeņu apsaimniekošanas risinājumiem
2022-03-03
InfoEra piedāvā
2022-03-08

Vebinārs “Apkures, ventilācijas un gaisa kondicionēšanas sistēmu efektīva ekspluatācija ēkā teorijā un praksē”

Daugavpils būvniecības tehnikums organizē Vebināru

“Apkures, ventilācijas un gaisa kondicionēšanas sistēmu efektīva ekspluatācija ēkā teorijā un praksē”, kas notiks 2022.gada 9. martā, plkst. 10:00-14:30, tiešsaistē.

Semināra programma

Apmācību vadītāji: Arvīds Leimanis SIA “CMB” apkures, ventilācijas un gaisa kondicionēšanas (AVK) sistēmu projektēšanas nodaļas vadītājs.

Atbilstoši Latvijas Būvinženieru savienības 2018.gada 14.septembrī apstiprinātajam Nolikumam par reglamentētā darbības sfērā sertificēta būvspeciālista patstāvīgās prakses uzraudzību semināra apmeklējums dod 10 kvalifikācijas punktus būvprakses sertifikāta iegūšanai un sertificēto būvspeciālistu prakses uzraudzībai. Vebinārs ir reģistrēts LSGUTIS (Latvijas Siltuma, gāzes un ūdens tehnologiju inženieru savienība), tiks piešķirti 5 profesionālās kvalifikācijas punkti.

Vebināra mērķis: Iepazīstināt ar apkures, ventilācijas un gaisa kondicionēšanas (AVK) sistēmu darbības principiem, lai panāktu to efektīvu ekspluatāciju ēkā. Apgūt gaisa un ūdens plūsmu mērījumu veikšanas principus, kā arī teorētisko aprēķinu veikšanas un analīzes metodes.

Dalības maksa – 60,00 EUR+PVN 21%, (dalībniekiem, kuriem nav nepieciešami kvalifikācijas punkti – 30% atlaide).