Neklātienes seminārs
2021-06-04
Seminārs “Ventilācijas sistēmu ieregulēšana”
2021-07-21

Vebinārs neatkarīgiem ekspertiem ēku energoefektivitātes jomā

2021. gada 18.jūnijā plkst. 10.00-11.30 MS Teams notiks LSGŪTIS organizēts vebinārs neatkarīgiem ekspertiem ēku energoefektivitātes jomā

“Ēku energosertifikāta aizpildīšana atbilstoši Ministru kabineta 2021.gada 8.aprīļa  noteikumiem Nr.222 “Ēku energoefektivitātes aprēķina metodes un ēku energosertifikācijas noteikumi””.

Lektors Dr.sc. ing. Dzintars Grasmanis

Vebinārs ir bezmaksas,  pēc semināra tiks izsniegts apliecinājums par noklausīšanos un piešķirti 3 profesionālās pilnveides punkti (Atbilstoši Ministru kabineta 21.08 2018. noteikumu Nr. 531 “Noteikumi par neatkarīgu ekspertu kompetences novērtēšanu un profesionālās darbības uzraudzību ēku energoefektivitātes jomā” 39.3. apakšpunktam, Neatkarīgs eksperts Būvniecības informācijas sistēmā ievada informāciju par iepriekšējā kalendāra gadā apgūtajām profesionālās pilnveides programmām, semināriem un citiem kompetenci paaugstinošiem pasākumiem, norādot to apliecinoša dokumenta izdošanas datumu, dokumenta izdevēju, profesionālās pilnveides mācību programmas vai pasākuma nosaukumu un apjomu, kā arī pievieno šo dokumentu elektroniski).