LSGŪTIS biedri!
2022-06-10
SIA ONNINEN seminārs
2022-07-07

Workalike – jauna platforma Latvijas arhitektiem un būvprojektēšanas speciālistiem

Attālinātā darbinieku nolīgšana kļūst arvien populārāka visā pasaulē, jo konkurence un pieprasījums pēc profesionāļiem ir ievērojams, un darba devēji sāk pievērsties iespējām, ko dod komandas veidošana no dažādas valstīs strādājošiem speciālistiem.

Šī uzdevuma risināšanai, kā jaunums Latvijas tirgū, ir parādījusies digitālā platforma “Workalike”, kas tieši paredzēta izmantošanai neatkarīgi strādājošiem arhitektiem, būvprojektēšanas speciālistiem un projektēšanas uzņēmumiem.

Kā to norāda Workalike līdzdibinātāji, Oskars Ozoliņš un Raitis Tukāns, ar Workalike palīdzību tiks nodrošināti Latvijas speciālistiem izdevīgāki un profesionāli izaicinošāki pasūtījumi, toties pasūtītājiem tiks piedāvātas ātrākas un ērtākas projektēšanas komandas veidošanas iespējas.

Vispirms šajā platformā gan darba veicējs – arhitekts, būvkonstrukciju, mehānisko sistēmu vai jebkuras citas jomas projektēšanas speciālists, gan pasūtītājs – projektēšanas uzņēmums, izveido savus profilus. Pēc tam pasūtītājam atliek vien platformā publicēt savu projekta sludinājumu, norādot darba veidu, termiņu, apjomu, plānotās izmaksas un citu informāciju, bet darba veicējam – pieteikties šī darba veikšanā.

Pastāv arī iespēja darba veicēju uzrunāt nekavējoši, bez projekta izziņošanas, ja viņa zināšanas un iegūtā darba pieredze pilnībā atbilst pasūtītāja prasībām.

Platformas priekšrocības ir tās, ka, līdz līguma noslēgšanai, saziņu starp pusēm nodrošina Workalike video interviju formā, savukārt Workalike funkciju izmantošana ir bezmaksas. Atlīdzība par Workalike sniegtajiem pakalpojumiem abām pusēm būs jāsedz kā daļa no maksas par darba izpildi tikai tad, kad darbs ir pabeigts vai pabeigts ir kāds tā noteikts posms.

Tā kā viens no platformas mērķiem ir iepazīstināt Latvijas projektēšanas speciālistus ar pasūtītājiem ārvalstīs, tad darba veicējiem ir jābūt gataviem strādāt angļu valodā. Workalike piedalīsies līguma noslēgšanā un maksājumu administrēšanā, tādējādi garantējot apmaksas drošību abām iesaistītajām pusēm.

Workalike līdzdibinātāju mērķis ir kļūt par būtisku spēlētāju Baltijas projektēšanas tirgū. Kā to norāda Oskars Ozoliņš: “Workalike mērķis ir panākt, ka vismaz daļa no projektēšanas jomā strādājošiem profesionāļiem savu karjeru veido dzīvojot Latvijā, bet strādājot ārvalstīs. Tas ir labs, motivējošs un interesants karjeras formāts, un Workalike turpinās aktīvi attīstīties, lai būtu šo profesionāļu galvenais sadarbības partneris.”

Sīkāka informācija: https://workalike.com

Oskars Ozoliņš
SIA Workalike
e-pasts: oskars.ozolins@workalike.com
telefons: 371 29420326