Seminārs “Hidrauliskā apkures un dzesēšanas sistēmas darbība”
2022-12-13
Jaunās REHVA vadllīnijas
2023-01-18

Seminārs “Aktualitātes būvniecības procesu reglamentējošajos normatīvajos aktos”

Aicinām Jūs 2023.gada 20.janvārī apmeklēt Latvijas Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģijas inženieru savienības Konsultāciju centra organizēto profesionālās pilnveides semināru “Aktualitātes būvniecības procesu reglamentējošos normatīvajos aktos” (Grozījumi Būvniecības likumā, MK 19.08.2014. noteikumos Nr.500 “Vispārīgie būvnoteikumi” un MK 09.05.2017. noteikumos Nr.253 “Atsevišķu inženierbūvju būvnoteikumi”, digitalizētās būvniecības procesa un BIS aktualitātes), kas ir 2022.gada 25.novembra semināra atkārtojums.

Seminārs guvis ļoti augstu tā dalībnieku novērtējumu par tēmas aktualitāti un lektores sniegumu, tāpēc to organizējam vēlreiz, lai visi, kuriem neizdevās to apmeklēt, vai kuriem atteicām pārpildītās zāles dēļ, varētu to noklausīties. Lektore Sanita Rubene semināra tēmu un prezentāciju aktualizējusi atbilstoši semināru dalībnieku jautājumiem un aktuālākajām nostādnēm.

Organizē: “Latvijas Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģijas inženieru savienība”
Norises vieta: Sergeja Eizenšteina iela 8 (Rīgas Motormuzejs)
Laiks: 20.01.2023. pl.10.00-15:00

Cena: 55,00 EUR + PVN, LSGŪTIS biedriem 15% atlaide

Semināra dienas kārtība:

10.00-10.30 Reģistrēšanās
10.30-10.35 Atklāšana, ievads
10.35-11.30 Grozījumi Būvniecības likumā

11.30-12.20 Grozījumi MK 19.08.2014. noteikumos Nr.500 “Vispārīgie būvnoteikumi” un MK 09.05.2017. noteikumos Nr.253 “Atsevišķu inženierbūvju būvnoteikumi”

12.20-12.50 Kafijas pauze

12.50-14.50 Digitalizētās būvniecības procesa un BIS aktualitātes

14.50-15.00 Jautājumi un atbildes

Lektors: Dr.sc.ing. Sanita Rubene (Docente Rīgas Tehniskā universitātē, Būvražošanas institūtā. Vairāku zinātnisko publikāciju autore par kvalitātes kontroles metodiku ar negraujošām pārbaužu metodēm)

Semināra programma novērtēta ar 5 profesionālās pilnveides punktiem (5 stundas).

Pieteikties uz šo semināru var nosūtot e-pastu uz konsultacijucentrs@lsgutis.lv, norādot semināra nosaukumu, dalībnieka vārdu uzvārdu un maksātāju, kam izrakstīt rēķinu.

Ja dalībnieks vēlas atteikties no dalības seminārā, lūdzu par to informēt ne vēlāk kā trīs dienas pirms semināra.