Dabasgāzes gāzapgādes sistēmas nozares standarti LV NS GS

Nozares standartu saraksts LV NS GS (atjaunināts 09.09.2015)

Nr.

p.k

Dokumenta Nr.

Nosaukums

Spēkā stāšanās datums

1. LV NS GS 01:2009

Labojums

LV NS GS 01-2009/A1:2010

Ogļūdeņražu gāzes. Odorizācijas pārbaudes metodes 01.01.2010

04.08.2010.

2. LV NS GS 02:2009 Eiropā lietotās shēmas gāzes aparātu klasifikācijai atkarībā no degšanas produktu novadīšanas metodes (Tipi) 01.01.2010
3. LV NS GS 04:2010 Gāzes iekārtas. Apsildīšanas iekārtas ar infrasarkano starojumu (gaišie starotāji) 23.03.2010
4. LV NS GS 05-2010 Gāzes iekārtas. Apsildīšanas iekārtas ar infrasarkano starojumu (tumšie starotāji) 26.04.2010.
5. LV NS GS 06-2006

Labojums

LV NS GS 06-2006/A1:2009

Dabasgāzes uzpildes stacijas un uzpildes iekārtas 14.06.2006.

05.11.2009.

6. LV NS GS 07-2009 Pārvades (transporta) gāzesvadu iekšējā diagnostika, diagnostikas rezultātu analīze un defektu bīstamības novērtēšana 20.10.2009.
7. LV NS GS 08-2009 pazemes gāzes krātuves urbumu ar starpkolonnu spiedieniem ekspluatācijas nosacījumi 20.10.2009.
8. LV NS GS 09-2009 Pazemes gāzes krātuves sistēmas drošības noteikumi 20.10.2009.
9. LV NS GS 10-2009 Metanola lietošana pārvades (transporta) gāzesvadu un pazemes gāzes krātuves sistēmās 20.10.2009.
10. LV NS GS 11-2009 Beztranšeju pazemes gāzesvadu izbūve, pielietojot horizontālās vadāmās urbšanas metodi 20.11.2009.
11. LV NS GS 12-2009 Katodaizsargāti gāzesvadi krustojumos ar satiksmes ceļiem un komunikācijām. Ar caurvilkšanas metodi liktas tērauda apvalkcaurules vai darba caurules 20.11.2009.
12. LV NS GS 13-2009 Pazemes cauruļvadu, aku vāku un kapju atrašanās vietas noteikšanas pamatprincipi 20.11.2009.
13. LV NS GS 14-2009 Pārvades (transporta) gāzesvadu sistēmas ekspluatācijas drošības noteikumi 05.11.2009.
14. LV NS GS 15-2009 Norādījumi par kristālhidrātu inhibēšanu dabasgāzēs ar metanolu pielietošanu 20.11.2009.
15. LV NS GS 16:2010 Sadales gāzesvadu sistēmas. Spiediena paaugstināšana ekspluatācijā esošos gāzesvados 23.03.2010
16. LV NS GS 17:2010 Sadales un Lietotāja ārējo gāzesvadu armatūras un tīkla ierīču aizsargkapes 01.07.2010.
17. LV NS GS 18:2010 Izbūvētu gāzesvadu sistēmu dokumentācijas atjaunošana 23.03.2010
18. LV NS GS 19:2010 Pārvades (transporta) gāzesvadu sistēmu būvniecība. Būvdarbu kvalitātes kontrole un izpilddokumentācija 06.07.2010.
19. LV NS GS 20:2011 Urbumu diagnostika 01.01.2012.
20. LV NS GS-21:2012 Pazemes gāzes krātuves. Fontāna armatūrasun urbumu atveres un aprīkojums. Tehniskās diagnostikas veikšana 01.06.2012.
21. LV NS GS 22:2011

Grozījums A1:2012

Grozījums A2:2013

Gāzes regulēšanas iekārtas ar ieejas spiedienu līdz 1,6 MPa (16 bar) 05.09.2011.

01.06.2012.

20.09.2013.

22. LV NS GS 23:2011 Iegriešanās zem spiediena esošos pārvades sistēmas gāzesvados 01.01.2012.
23 LV NS GS 24:2013

Grozījums A1:2013

Grozījums A2:2014

Dabasgāzes sadales sistēmas un lietotāju gāzapgādes sistēmas ar maksimālo darba spiedienu līdz 1,6 MPa (16 bar). Ārējo dabasgāzes apgādes sistēmas izpildzīmējumu izgatavošana 01.06.2013.

15.11.2013.

29.04.2014.

24. LV NS GS 25-2014

Grozījums A1:2014

Gāzapgādes sistēmas. Dabasgāzes gāzesvadu sistēmu ar spiedienu līdz 1,6 MPa (16bar) būvprojekti, to saturs, noformēšana, iekārtu (ierīču) plāni un apzīmējumi 01.03.2014.

29.04.2014.

25 LV NS GS 26:2012 Perspektīvās gāzapgādes plānojumu izstrāde 01.12.2012.