Kā kļūt par LSGŪTIS biedrības biedru

Lai kļūtu par “Latvijas Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģijas inženieru savienības (LSGŪTIS) biedru​:

 • aizpildiet pieteikuma anketa .
 • elektroniski parakstītu sūtiet uz info@lsgutis.lv
 • iesniedziet pieteikumu klātienē vai nosūtiet pa pastu (Stirnu ielā 34, Rīga, LV-1084) .

Iestāšanās biedra naudas maksa 35.00EUR
Ikgadējā biedra naudas maksa 25.00EUR

Rekvizīti:

LSGŪTIS biedrība
Reģ,nr. LV40008003039
Banka: AS SEB Banka
Konts: LV92UNLA0050023412279,
SWIFT UNLALV2X

Maksājumā norādīt vārdu, uzvārdu, maksājuma gadu.

Galvenie LSGŪTIS biedru ieguvumi:​

 • iespēja operatīvi iegūt jaunāko ar siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģiju nozari saistīto informāciju, normatīvo dokumentu izmaiņas un jaunumus, līdz ar to – operatīvi reaģēt un atrast atbalstu nozares uzņēmumu un profesionāļu vidū;
 • draudzīgu cenu LSGŪTIS organizētajos semināros (atlaide 15%);
 • draudzīgu cenu semināriem ko organizē LSGŪTIS sadarbības partneri;
 • iespēja piedalīties LSGŪTIS biedru organizētajos pasākumos un semināros, kopīgi realizēt projektus saistītus ar nozares attīstību;
 • iespēja paust savu viedokli valsts institūcijām, panākot konkrēta jautājuma virzību vai sekmējot nozares attīstību;
 • iespēja kā siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģiju nozares pārstāvjiem iesaistīties darba grupās LBN un citu normatīvu dokumentu izstrādē un risināt aktuālus, ar nozari saistītus jautājumus;
 • piedalīties profesionālās izglītības un prakšu programmu izstrādē, lai nodrošinātu nozares vajadzības;
 • saņemt palīdzību LV speciālistu dokumentu akreditācijai darbam ārvalstīs;
 • saņemt palīdzību nepieciešamo ārvalstu speciālistu akreditācijai;
 • biedru pārstāvniecību un pārstāvniecības organizēšanu valsts, pašvaldības un starptautiskās organizācijas profesionālo konfliktu jautājumu  risināšanai.