LSGŪTIS valde

Egīls Dzelzītis

Dr.hab.sc.ing., valdes priekšsēdētājs

29205585


Anatolijs Borodiņecs

Valdes pr-ja vietnieks, Dr.sc.ing


Viktors Juhna

Dr.sc.ing. Valdes pr-ja vietnieks,


Ināra Laube

Dr.sc.ing, Valdes pr-ja vietniece


Andris Krūmiņš

Dr.sc.ing. Valdes loceklis


Aivars Brambis

Valdes loceklis, diplomēts inženieris


Dainis Ģēģers

Dr.sc.ing., Valdes loceklis, BS SC vadītājs

+371 29247820


Latvijas siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģijas inženieru savienības būvniecības speciālistu sertifikācijas centrs (LSGŪTIS BS SC)

Dainis Ģēģers

Dr.sc.ing., BS SC vadītājs

+371 29247820


Osvalds Tautietis

Mg.sc.ing., BS SC vad. vietnieks

28704491; 67596849


Biroja vadītāja

26636264; 67596849


Projektu vadītāja

26636264; 67596849


Standartizācijas tehniskā komiteja „Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģija” (STK1)

Andris Krēsliņš

Dr.hab.sc.ing, STK 1 priekšsēdētājs

29284950


LR Zinātņu akadēmijas terminoloģijas komisijas apakškomisija „Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģija”

Andris Krēsliņš

Dr.hab.sc.ing., apakškomisijas priekšsēdētājs

29284950