LSGŪTIS valde

Egīls Dzelzītis
Dr.hab.sc.ing., valdes priekšsēdētājs
tel. 29205585
e-pasts: egils.dzelzitis@rtu.lv

Anatolijs Borodiņecs
Valdes pr-ja vietnieks, Dr.sc.ing

Viktors Juhna
Dr.sc.ing. Valdes pr-ja vietnieks,

Ināra Laube
Dr.sc.ing, Valdes pr-ja vietniece

Andris Krūmiņš
Dr.sc.ing. Valdes loceklis

Aivars Brambis
Valdes loceklis, diplomēts inženieris

Dainis Ģēģers
Dr.sc.ing., Valdes loceklis, BS SC vadītājs
tel. 29247820
e-pasts: dainis@lsgutis.lv

Latvijas siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģijas inženieru savienības būvniecības speciālistu sertifikācijas centrs (LSGŪTIS BS SC)

Dainis Ģēģers
Dr.sc.ing., BS SC vadītājs
tel. 29247820
e-pasts: dainis@lsgutis.lv

Biroja vadītāja
tel. 26636264; 
e-pasts: info@lsgutis.lv

Projektu vadītāja
tel. 26636264; 
e-pasts: info@lsgutis.lv