Semināru rīkotājiem

Profesionālās pilnveides semināru vērtēšanas un reģistrācijas kārtība
 1. Piesakot semināru novērtēšanai un reģistrācijai, ir jāiesniedz semināra programma (detalizēts apraksts pa stundām), norises laiks un vieta, anotācija (norādot mērķauditoriju), semināra prezentācija un lektora CV.
 2. “6” profesionālās pilnveides punkti tiek piešķirti par 6 akadēmiskām stundām seminārā, kurā klausītājs iegūst profesionālas un tehniskas inovatīvas zināšanas;
  “2” punkti vai mazāk tiek atņemti, ja seminārā tiek reklamēta
  produkcija
  “2” vai vairāk punkti tiek pievienoti, ja seminārs satur īpaši aktuālas
  inovatīvas tēmas, kuras prezentē lektors ar augstu profesionālo
  līmeni.
 3. Pēc vērtējuma seminārs tiek reģistrēts profesionālās pilnveides semināru reģistrā.
 4. Semināra reģistrācijas numuram jābūt uz apliecinājuma par piedalīšanos seminārā, lai pēc tam, kad būvspeciālists to ievadījis BISā, eksperts-pārbaudītājs ieskaitītu šos profesionālās pilnveides punktus.
Profesionālās pilnveides semināru vērtēšana un reģistrēšana ir maksas pakalpojums.

 • Semināra programmas vērtēšana – 80 EUR+PVN
 • Semināra reģistrēšana LSGŪTIS Profesionālās pilnveides semināru reģistrā – 50 EUR +PVN