Biedrība „Latvijas Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģijas inženieru savienība” (LSGŪTIS) ir dibināta 1991.gada 23.maijā.

Pašreiz tā apvieno 355 speciālistus, kas veic patiesu inženiera darbu vai docē augstskolās. Savienība nosprauž stratēģiju nozares attīstībai un realizē to ar savu biedru palīdzību, izstrādā un koriģē nozares nacionālos standartus, veic projektu un pētījumu konsultēšanu un neatkarīgu ekspertīzi, izsaka prasības mācību iestāžu programmām, kurās mācās vai studē nākošie nozares speciālisti, sertificē fiziskas personas projektēšanas, montāžas un ekspluatācijas darbu vadīšanai siltumapgādes, apkures, ventilācijas un gaisa kondicionēšanas, gāzes apgādes, ūdens apgādes un kanalizācijas, kā arī energoaudita jomā.

Minēto funkciju veikšanai LSGŪTIS uztur ciešus kontaktus ar Latvijas Būvnieku asociāciju, ar Latvijas Būvinženieru savienību un Latvijas Elektroenerģētiķu biedrību, kā arī ar Skandināvijas apkures ventilācijas un santehnikas inženieru savienību federāciju SCANVAC (asociēta dalībnieka statuss kopš 1993.gada 1.novembra), Amerikas apkures aukstumtehnikas un gaisa kondicionēšanas inženieru savienību, Igaunijas Apkures un ventilācijas inženieru savienību (darbojoties Baltijas valstu inženieru savienību federācijā BALTVAC).

Par Eiropas Apkures, ventilācijas, gaisa kondicionēšanas inženieru savienību federācijas (REHVA) dalībnieku LSGŪTIS tika uzņemts REHVA Ģenerālajā Asamblejā Briselē 1997.gada 1.septembrī.

LSGŪTIS augstākais orgāns ir kopsapulce, ko sasauc ne retāk kā reizi gadā. Revīzijas komisiju ievēl kopsapulcē uz diviem gadiem.

LSGŪTIS sastāvā kā patstāvīga struktūrvienība darbojas Būvspeciālistu sertificēšanas centrs (LSGŪTIS BS SC), Konsultāciju centrs (LSGŪTIS KC).

LSGŪTIS aktīvi sadarbojas ar :

  • Standartizācijas tehnisko komiteju (STK 1) „Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģija”;
  • LR Zinātņu akadēmijas Terminoloģijas komisijas apakškomisija „Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģija”.