Darba piedāvājumi

izsludina konkursu

Projektētāja(-as) amatam Gāzapgādes attīstības departamenta Perspektīvās attīstības daļā

Prasības pretendentam:

 • Augstākā tehniskā izglītība (vēlams gāzes, siltuma un ūdens tehnoloģiju specialitātē)
 • Valsts valodas (B līmeņa 2. pakāpe) un krievu valodas prasmes, vēlamas angļu un/vai vācu valodas zināšanas
 • Darba pieredze sadales un lietotāju gāzes apgādes sistēmu projektēšanā ne mazāka par 3 (trīs) gadiem, un aktīvs būvprakses sertifikāts
 • Izpratne par būvniecības procesu, būvniecības dokumentācijas noformēšanas kārtību
 • Pieredze darbā ar normatīvajiem aktiem
 • Iniciatīva, spēja patstāvīgi un operatīvi pieņemt lēmumus
 • Prasme argumentēt un pārliecināt, uzstāšanās un prezentācijas iemaņas
 • Lietišķās etiķetes pārzināšana
 • Prasme veidot kontaktus, komunikabilitāte
 • Prasme darbā ar datoru (Microsoft Office, AutoCad vai ZWCAD, e-pasta sistēma, interneta pārlūkprogrammas) un citu biroja tehniku
 • B kategorijas autovadītāja apliecība

Galvenie darba pienākumi:

 • Piedalīties jaunu dabasgāzes tīklu un lietotāju pieslēgumu plānošanā
 • Apkopot gāzapgādes sistēmu tehnisko dokumentāciju, situācijas plānus, maršruta kartes, hidrauliskos aprēķinus būvprojektu izstrādei
 • Apzināt, apsekot un izvērtēt iespējamo gāzapgādes objektu un gāzapgādes sistēmu novietnes attiecīgajā teritorijā, sadarbībā ar Sabiedrības citām struktūrvienībām
 • Pieprasīt, saņemt un izvērtēt atļaujas, nosacījumus, tehniskos noteikumus būvprojektu izstrādei no valsts un pašvaldības institūcijām, kā arī juridiskām personām
 • Veikt sadales un lietotāju gāzapgādes sistēmu būvniecības dokumentācijas (būvprojekta, apliecinājuma kartes, paskaidrojuma raksts) izstrādi atbilstoši normatīvo dokumentu prasībām
 • Projekta risinājuma izstrādes gaitā tikties ar iesaistītajām fiziskām un juridiskām personām, veikt diskusijas par labākā tehniskā risinājuma izvēli, saskaņot to.
 • Veikt projektējamo gāzapgādes sistēmu hidrauliskos aprēķinus
 • Izstrādāt kalendāros plānus būvniecības dokumentācijas izstrādei, kā arī regulāri atskaitīties par būvprojektu izstrādes gaitu
 • Izstrādāt būvniecības dokumentāciju, saskaņot to ar Daļas un Departamenta vadītāju, citu iesaistīto Sabiedrības struktūrvienību atbildīgajiem darbiniekiem, ar valsts un pašvaldību
  institūcijām. Ja nepieciešams, sagatavot jautājumu izskatīšanai Sabiedrības Gazifikācijas jautājumu komisijā
 • Veikt izstrādāto būvprojektu autoruzraudzību būvniecības laikā
 • Nepieciešamības gadījumā ienest izmaiņas izstrādātajos būvprojektos, kā arī veikt būvprojektu pārskaņošanu, ja tas nepieciešams
 • Plānot būvprojektu izstrādes laikus un izmaksas sadarbībā ar Sabiedrības citām struktūrvienībām

Darba alga mēnesī pirms nodokļu nomaksas 1500-1700 EUR

Piedāvājam:

 • Darbu vienā no lielākajiem Latvijas uzņēmumiem
 • Stabilu atalgojumu un piemaksas par darba rezultātiem
 • Veselības un nelaimes gadījumu apdrošināšanu
 • Iemaksas pensiju fondā darbinieka labā (pēc nostrādāta 1 gada uzņēmumā)

Interesentus lūdzam sūtīt savu CV un pieteikuma vēstuli (neiekļaujot tajās sensitīvu informāciju, kā arī foto, tautību, vecumu u.c.) uz e-pastu personals@gaso.lv līdz 2019. gada 22. septembrim. Pretendentu iesniegtos datus uzglabāsim 4 mēnešus pēc pieteikšanās termiņa beigām.

Sazināsimies ar pretendentiem, kuru CV tiks izvirzīti uz nākamo atlases kārtu!

sludinājuma oriģināls

Gāzes apgādes būvdarbu vadītājs

 • sadales un lietotāju gāzes apgādes sistēmu būvdarbu vadīšana līdz 16 BAR – 1 cilvēks
 • pārvades gāzes apgādes sistēmu būvdarbu vadīšana līdz 55 BAR – 1 cilvēks

SIA ZRF “RUMBA”
Reģ.Nr.: 40103009807
Getliņu iela 3, Rumbula, Stopiņu nov., LV-2121
e-pasts : rumba@rumba.lv
Brīvo darba vietu skaists : 2
Darbs ir saistīts ar komandējumiem : Lietuva, Igaunija, Polija
Tel. : + 371 6 7844955 // + 371 2 9250688