Darba piedāvājumi

Gāzes apgādes būvdarbu vadītājs

  • sadales un lietotāju gāzes apgādes sistēmu būvdarbu vadīšana līdz 16 BAR – 1 cilvēks
  • pārvades gāzes apgādes sistēmu būvdarbu vadīšana līdz 55 BAR – 1 cilvēks

SIA ZRF “RUMBA”
Reģ.Nr.: 40103009807
Getliņu iela 3, Rumbula, Stopiņu nov., LV-2121
e-pasts : rumba@rumba.lv
Brīvo darba vietu skaists : 2
Darbs ir saistīts ar komandējumiem : Lietuva, Igaunija, Polija
Tel. : + 371 6 7844955 // + 371 2 9250688