Veidlapas un nepieciešamie dokumenti:

Aizpildītos dokumentus un veidlapas lūdzam iesniegt LSGŪTIS Būvniecības speciālistu Sertificēšanas centrā Stirnu ielā 34, Rīgā vai atsūtīt elektroniski parakstītus uz e-pastu: sertifikacija@lsgutis.lv.

Tēmu nosaukumi rakstveida eksāmenam Būvspeciālista kompetences novērtēšanai:

Sertifikāta iegūšanas algoritms