Par ekspluatācijas un remontdarbu speciālistu kompetences novērtēšanu un uzraudzību siltuma, aukstuma, gāzes un ūdens tehnoloģiju nozarēs

  • Nolikums
  • Aizpildāmie dokumenti (Iesniegums, prakses pārskats, vienošanās)

Par rūpnieciski izolēto cauruļvadu montāžas speciālistu un montētāju (atslēdznieku) sertifikāciju:

Par ūdens apgādes un kanalizācijas būvju ekspluatācijas un remontdarbu vadīšanu, ieskaitot ārējo ūdens vadu ugunsdzēsības sistēmas: