Par ekspluatācijas un remontdarbu speciālistu kompetences novērtēšanu un uzraudzību siltuma, aukstuma, gāzes un ūdens tehnoloģiju nozarēs

  • Nolikums
  • Aizpildāmie dokumenti (Iesniegums, prakses pārskats, vienošanās)

Par rūpnieciski izolēto cauruļvadu montāžas speciālistu un montētāju (atslēdznieku) sertifikāciju:

Par ūdens apgādes un kanalizācijas būvju ekspluatācijas un remontdarbu vadīšanu, ieskaitot ārējo ūdens vadu ugunsdzēsības sistēmas:

Par gāzes aparātu pievienošanu, palaišanu ekspluatācijā, tehnisko apkopi un remontu – speciālistu sertifikāciju

(Saskaņā ar  standartu LVS 420:2021 ,, Gāzes iekārtas. Gāzes aparātu uzstādīšanas noteikumi” punktu 10.)

Aizpildāmie dokumenti:

iesniedzami LSGŪTIS Būvniecības speciālistu Sertificēšanas centrā (LSGŪTIS BS SC)  par “Gāzes aparātu pievienošana, palaišana ekspluatācijā, tehniskā apkope un remonts ar nominālo jaudu līdz 130kw”:

Dokumenti iesniedzami LSGŪTIS BS SC Rīga, Stirnu ielā 34 vai elektroniski parakstītus ar elektronisko parakstu uz e-pasta adresi: sertifikacija@lsgutis.lv

Sertificētiem speciālistiem, atbilstoši standarta LVS 420:2021 “Gāzes iekārtas. Gāzes aparātu uzstādīšanas noteikumi” prasībām, veicot gāzes ūdenssildītāja/apkures aparāta nomaiņu objektos ar maksimālo kopējo dabasgāzes patēriņu līdz 16 m3/h, jāsastāda Akts par gāzes ūdenssildītāja/apkures aparāta nomaiņu (3 eks.: sadales sistēmas operatoram, klientam, speciālistam), veicot aparatūras tehnisko apsekošanu, apkopi vai remontu, jāsastāda Akts par gāzes ūdenssildītāja/apkures iekārtas apkopi, remontu, apsekošanu (2 eks.: klientam un speciālistam)