SLUDINĀJUMU IEVIETOŠANAS NOTEIKUMI

Sadaļas “Darba meklētāji” lietošanas noteikumi

Šie noteikumi nosaka lietošanas kārtību www.lsgutis.lv  mājaslapas sadaļā “Sludinājumi”. Lapas lietošana ir uzskatāma par piekrišanu lapas lietošanas noteikumiem. Šie noteikumi var mainīties, tādēļ lapas lietotājam ir pienākums sekot šādām izmaiņām. Ja lietotājs vairs nevēlas, vai atsakās lietot mājaslapas noteikumus, vai pieprasa, lai informācija, kas ir ievietota par viņu tiek dzēsta, tad lietotājam ir pienākums par to paziņot LSGŪTIS mājaslapas administrācijai. Administrācija pēc pieprasījuma saņemšanas veic attiecīgās, lietotāja norādītās darbības.

Ja persona (sertificēts speciālists reglamentētajā vai nereglamentētajā sfērā) vēlas, lai LSGŪTIS  administrācija ievieto viņa sludinājumu mājaslapā ”Darba meklētāju” sadaļā, tad pēc noteikta informācijas apjoma iesūtīšanas elektroniskā formātā, persona nodod tiesības pilnībā ar tiem rīkoties administrācijai lapas un konkrētās sadaļas ietvaros.

Noteikta apjoma informācija šīs lapas ietvaros tiek uzskatīta par: darba meklētāja vārdu un uzvārdu, kontakt informāciju (tālruņa numurs vai elektroniskā pasta adrese, ar atrunu, ka viens no šiem kontakt informācijas veidiem ir obligāts, lai varētu sazināties ar darba meklētāju), un īss darba meklētāja apraksts par sevi un amatu uz ko pretendē (līdz 150 vārdiem). Mājaslapas lietošana ir publiska, tādēļ darba meklētāju iesūtītā informācija būs pieejama jebkuram lapas apmeklētājam.

Augstāk minētā informācija tiek publicēta LSGŪTIS mājaslapas sadaļas “Sludinājumi” apakš sadaļā “Darba meklētāji” 2 mēnešus. Dati par konkrēto personu tiek dzēsti pēc iepriekš noteiktā termiņa beigām, ja persona nav izteikusi vēlmi pagarināt noteiktās informācijas publicēšanu LSGŪTIS mājaslapā. Persona, kas iesniegusi savu informāciju publiskošanai LSGŪTIS mājaslapā, var jebkurā brīdi atsaukt savu piekrišanu un pēc rakstiska paziņojuma iesniegšanas LSGŪTIS administrācijai, konkrētā informācija tiek dzēsta no LSGŪTIS mājaslapas.

Administrācija publicē augstāk minēto informāciju balstoties uz darba meklētāja jeb informācijas iesūtītāja  piekrišanu, kas balstās uz lapas izmantošanu.

Sadaļas “Darba piedāvājumi” lietošanas noteikumi

Šajā sludinājumu sadaļā interesentiem ir iespēja iesūtīt informāciju uz info@lsgutis.lv par pieejamajām darba iespējām un/vai vakancēm. Interesenti vēlamo publicējamo informāciju (iestādes nosaukums, reģistrācijas numurs, adrese, īss amata apraksts, pretendenta nepieciešamā kvalifikācija, u.c. informācija) iesūta LSGŪTIS administrācijai. Šī informācija tiek ievietota LSGŪTIS mājaslapas “Sludinājumu” sadaļas apakš sadaļā “Darba piedāvājumi”.

Darba vai vakances piedāvātājs ir pilnībā atbildīgs par sludinājuma saturu. Aprakstam par piedāvāto vakanci nevajadzētu pārsniegt 150 vārdus un sludinājuma publikācijas termiņš LSGŪTIS mājaslapā ir 2 mēneši. Iepriekš minētais termiņš var tikt pagarināts vai saīsināts saskaņā ar darba piedāvātāja pieprasījumu.

Sadaļas “Pērk un Pārdod” lietošanas noteikumi

Šajā sadaļā interesentiem (fiziskām vai juridiskām personām) ir iespēja iesūtīt LSGŪTIS administrācijai uz info@lsgutis.lv sludinājumus par nozarē saistošu materiālu pirkšanu un/vai pārdošanu. Īss sludinājuma apraksts (līdz 150 vārdiem) un sludinājuma iesniedzēja kontaktinformācija (vārds, uzvārds vai iestādes nosaukums; elektroniska pasta adrese vai kontakt telefons) tiek publicēta LSGŪTIS mājaslapā 2 mēnešus. Iepriekš minētais termiņš var tikt pagarināts vai saīsināts saskaņā ar sludinājuma iesūtītāja pieprasījumu.