Aicinām apmeklēt semināru
4. novembr, 2021
Aicinām uz vebināru
24. novembr, 2021

AS GASO Mācību centrs aicina uz tiešsaistes semināru

AS GASO Mācību centrs aicina uz informatīvu tiešsaistes semināru š.g. 16.novembrī 14:00!

Ņemot vērā to, ka LVS 420 ar 2022.gada 1.janvāri stājas spēkā jaunas kvalifikācijas prasības speciālistiem, kuri nodarbojas ar gāzveida kurināmajam paredzēto iekārtu ar jaudu līdz 130kW pievienošanu, palaišanu ekspluatācijā, tehnisko apkopi un remontu, esam aicinājuši LSGŪTIS, AS GASO un iekārtu ražotāju Bosch, Buderus un Viessmann pārstāvjus sniegt informāciju par apgūstamajām programmām un sertifikācijas procesu.

AS GASO Mācību centrs ir izstrādājis un īsteno sertifikācijai nepieciešamo mācību programmu “Gāzveida kurināmajam paredzēto iekārtu ar jaudu līdz130kW pievienošanas, palaišanas ekspluatācijā, tehniskās apkopes un remontu speciālists”. Programma apstiprināta LSGŪTIS.

*iesniedzamo dokumentu saraksts LSGŪTIS sertifikāta iegūšanai nereglamentētajā sfērā “Gāzes aparātu pievienošana, palaišana ekspluatācijā, tehniskā apkope un remonts“

Par gāzes aparātu pievienošana, palaišana ekspluatācijā, tehniskā apkope un remonts – speciālistu sertifikāciju

(Saskaņā ar  standartu LVS 420:2021 ,, Gāzes iekārtas. Gāzes aparātu uzstādīšanas noteikumi” punktu 10.)

Aizpildāmie dokumenti:

iesniedzami LSGŪTIS Būvniecības speciālistu Sertificēšanas centrā (LSGŪTIS BS SC)  par “Gāzes aparātu pievienošana, palaišana ekspluatācijā, tehniskā apkope un remonts ar nominālo jaudu līdz 130kw”:

Dokumenti iesniedzami LSGŪTIS BS SC Rīga, Stirnu ielā 34 vai elektroniski parakstītus ar elektronisko parakstu uz e-pasta adresi: sertifikacija@lsgutis.lv