BIM tehnoloģiju bezmaksas mācības
19. aprīlis, 2021
BIM semināri un meistarklases būvniecības nozares speciālistiem
2. jūnijs, 2021

Ministru kabinetā pieņemti grozījumi energoauditoriem

Energoauditoru darbībai saistoši  Ministru kabinetā pieņemti grozījumi, kuri stājās spēkā aprīlī 2021.gadā:

1) Rīgā 2020. gada 9. jūnijā  Ministru kabineta noteikumi Nr. 370

Grozījumi Ministru kabineta 2018. gada 21. augusta noteikumos Nr. 531 “Noteikumi par neatkarīgu ekspertu kompetences novērtēšanu un profesionālās darbības uzraudzību ēku energoefektivitātes jomā” t.sk. punktos:

40. Sertificēšanas pakalpojumu maksa sastāv no:

40.1. maksas par kompetences novērtēšanu, kas noteikta saskaņā ar normatīvajiem aktiem par neatkarīga eksperta ēku energoefektivitātes jomā kompetences novērtēšanas un profesionālās darbības uzraudzības maksas pakalpojumu cenrādi;

40.2. profesionālās darbības uzraudzības gada maksas, kurā iekļauj:

40.2.1. profesionālās darbības uzraudzības maksu, kas noteikta saskaņā ar normatīvajiem aktiem par neatkarīga eksperta ēku energoefektivitātes jomā kompetences novērtēšanas un profesionālās darbības uzraudzības maksas pakalpojumu cenrādi;

40.2.2. gada maksu par Latvijas standartu tiešsaistes lasītavas abonēšanu 30 euro apmērā.”;

 Noteikumi stājas spēkā 2021. gada 1. aprīlī.  

Piezīme: tas nozīmē, ka energoauditoriem valsts standartu tiešsaistes lasītavas abonēšana obligāti jāveic  katru gadu.  

2) Rīgā 2021. gada 8. aprīlī. Ministru kabineta noteikumi Nr. 222

,,Ēku energoefektivitātes aprēķina metodes un ēku energosertifikācijas noteikumi”

Noteikumi stājas spēkā 16.04.2021.

Piezīme: atcelti MK noteikumi Nr. 383 no 9.07.2013.g. ,,Noteikumi par ēku energosertifikāciju”.