BIM meistarklašu sezona | 2023
2023-01-26
Seminārs: DDS-CAD programmas pielietošana apkures, ventilācijas un dzeramā ūdens projektēšanai
2023-03-01

Mūsdienīgu prasmju nozīme būvniecības nozarē

Mūsdienīgas prasmes ir ne tikai zināšanas par jaunāko būvniecības tehniku un ražošanas tehnoloģijām. Mūsdienīgas prasmes ir arī digitālās prasmes, proti, prasmes pielietot digitālās tehnoloģijas, kas speciālistam dod iespēju savu darbu paveikt ātrāk un kvalitatīvāk. Būvniecības nozarē šīs prasmes ir īpaši svarīgas, jo bez šādām prasmēm, iestājoties 2025. gadam, nevarēs pilnvērtīgi darboties būvniecības nozarē.

Mūsdienīgas digitālas prasmes būvniecības nozarē praktiski nozīmē spēt strādāt ar BIM tehnoloģijām un, saskaņā ar Ekonomikas Ministrijas izstrādāto BIM ieviešanas ceļa karti, BIM pielietošana būs obligāta no 2025. gada. Laika nav daudz un atlikt BIM prasmju apgūšanu nozīmē pakļaut sevi un savu uzņēmumu konkurētspējas zaudēšanas riskam.

Zināšanas un prasmes ir divas atšķirīgas lietas. Tas, ka tu zini, nenozīmē, ka tu proti. Protams, bez zināšanām nav iespējams attīstīt prasmes, taču ar zināšanām vien nepietiek. Zināšanas ir pirmais solis. Ļoti svarīgs solis un zināšanu apgūšanā ir pieejama virkne gan maksas, gan bezmaksas resursu, kas var palīdzēt iegūt zināšanas par BIM procesiem, pieejamajām tehnoloģijām, BIM pielietojumiem, BIM ieguvumiem, ar BIM saistīto dokumentāciju un citiem aspektiem. Zemāk minēti vairāki resursi, kur varat apgūt BIM teorētiskās zināšanas latviešu valodā:

Kad iegūta pamatzināšanu bāze, to jāpapildina ar praktiskām iemaņām. Protams, ne vienmēr ir nepieciešams tērēt dārgo laiku un izzināt pilnīgi visus BIM aspektus, var ķerties uzreiz pie prasmju apgūšanas savas specifikas un profesijas ietvaros. Prasmju apgūšana nozīmē BIM procesu un rīku praktisko pielietošanu, reālo gadījumu analīzi un praktisku uzdevumu veikšanu, izmantojot profesionālus un pārbaudītus digitālos rīkus. Nav noslēpums, ka viens no efektīvākajiem paņēmieniem, kā apgūt prasmes ir mācīties darot, tātad pašiem veicot dažādus uzdevumus un analizējot rezultātus.  Ne mazāk svarīgi ir mācīties no pieredzējušiem speciālistiem, kuri ir gatavi nodot savas prasmes citiem.

Lai nozarei palīdzētu apgūt mūsdienīgas BIM prasmes un efektīvāk integrētu tās savā ikdienas darbā, pirms trim gadiem tika izveidotas BIM meistarklases, kuru mērķis ir palīdzēt būvniecības nozares speciālistiem apgūt un papildināt BIM prasmes, kas ļauj būt efektīvākiem un konkurētspējīgākiem gan vietējā, gan ārzemju tirgos. BIM meistarklašu laikā pieredzējuši  speciālisti ar ilgstošu prakstisku pieredzi BIM projektos dalās ar savām zināšanām un prasmēm ar saviem amata brāļiem. Piemēram, tāmēšanas speciālists ar praktiskām iemaņām pielietot jaunākos rīkus un to sniegtās iespējas tāmēšanā BIM projektos, apmāca tāmētājus, kā efektīvāk un precīzāk veikt savus ikdienas pienākumus. Sīkāk par BIM meistarklasēm un izstrādātajām programmām var atrast mājaslapā: https://www.bimmeistarklase.lv/

Mūsdienīgu prasmju apgūšana ir svarīga ne tikai speciālistam, uzņēmuma vadībai un visai Latvijas būvniecības nozarei, bet arī Eiropas Savienībai, kas ir paredzējusi vairākas atbalsta programmas BIM prasmju apgūšanai. Sīkāk par pieejamo atbalstu aicinām jautāt apmācību organizatoriem.