Seminārs: 100%* līdzfinansējums programmatūru iegādei
2023-09-04
Seminārs “Ūdenssaimniecības būvju plānošana un projektēšana: teorija un prakse” videoierakstā
2023-10-04

Seminārs: Ēku dūmu aizsardzības sistēmu projektēšana

Norises laiks: 2023.gada 21.septembris, plkst. 10:00-16:00
Norises vieta: ZOOM tiešraidē, angļu valodā ar sinhrono tulkojumu latviešu valodā
Apmācības vada: Wojciech Węgrzyński (Polija)
Cena: BEZMAKSAS
Kvalifikācijas punkti: LBS BSSI – līdz 10 punktiem

Seminārs ir atbilstošs LBS BSSI nolikumā “Nolikums par reglamentētā darbības sfērā sertificēta būvspeciālista patstāvīgās prakses uzraudzību” noteiktajām prasībām par būvspeciālista profesionālo pilnveidi

Ekonomikas ministrija organizē bezmaksas tiešsaistes apmācību seminārus būvspeciālistiem un projektētājiem ar ārzemju lektoru piedalīšanos.
Semināru mērķis: iepazīstināt Latvijas būvspeciālistus un projektētājus ar ārvalstu pieredzi dūmu aizsardzības sistēmu un saliekamo dzelzsbetona konstrukciju projektēšanā.
Semināru norises vieta – “ZOOM” tiešsaistes platforma, reģistrācija semināram no plkst. 9:30.
Semināru norises valoda – angļu valoda ar sinhrono tulkojumu latviešu valodā.

Seminārā apskatītās tēmas:

 • Dūmu aizsardzība:
  • Dūmu aizsardzības stratēģijas;
  • Dūmu aizsardzības risinājumu veidi;
  • Dūmu aizsardzības risinājumu projektēšanas metodes, instrumenti, standarti un nacionālās likumdošanas īpatnības.
 • Dabīgās vilkmes dūmu un karstuma vēdināšanas sistēmas, pielietojuma un projektēšanas piemēri:
  • Risinājumu piemēri ar aizsardzības stratēģiju – cilvēku glābšana;
  • Risinājumu piemēri ar aizsardzības stratēģiju – ugunsdzēsības procesa nodrošinājums;
  • Risinājumu piemēri ar aizsardzības stratēģiju – īpašuma glābšana un/vai procesa nepārtrauktības nodrošinājums;
  • Sistēmu elementu tehnisko rādītāju raksturojums un savstarpējais salīdzinājums;
  • Galvenās kļūdas un projektēšanas stereotipi.
 • Piespiedu vilkmes dūmu un karstuma vēdināšanas sistēmas – sistēmu projektēšanas metožu un rezultātu raksturojums atbilstoši iepriekš definētajām aizsardzības stratēģijām.
 • Gaisa virsspiediena sistēmas – sistēmu projektēšanas metožu un labās prakses raksturojums.
 • Dūmu apjoma prognozēšanas metodika

Semināru moderē – Edvīns Grants un Matijs Babris

Semināra norisi, iepirkuma līguma EM 2023/28 ietvaros, nodrošina SIA “CMB Inženieru kompetences centrs”

Pieteikšanās semināram līdz 15. septembrim