Vēl viena iespēja apmeklēt semināru
2018-03-14
Aicinām apmeklēt semināru
2018-04-10

Jauni MK noteikumi Nr. 169

Cienījamie LSGŪTIS biedri un būvspeciālisti!

Informējam Jūs, ka š.g. 06.aprīlī stājās spēkā jauni Ministru kabineta 20.03.2018. noteikumi Nr.169 „Būvspeciālistu kompetences novērtēšanas un patstāvīgās prakses uzraudzības noteikumi” (turpmāk – noteikumi Nr.169) esošo MK 07.10.2014. noteikumu Nr.610 „Būvspeciālistu kompetences novērtēšanas un patstāvīgās prakses uzraudzības noteikumi” vietā.

Noteikumi paredz būtiskas izmaiņas būvspeciālistu kompetences novērtēšanas un patstāvīgās prakses uzraudzības procesā.

Saskaņā ar noteikumu Nr.169 75.punktu būvspeciālists līdz 2018.gada 31.decembrim kompetences pārbaudes iestādē iesniedz informāciju, kas apliecina ne mazāk kā triju gadu praktiskā darba pieredzi pēdējo septiņu gadu laikā pēc pirmā vai otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības arhitektūras, būvinženiera vai saistītām inženierzinātnes studijām.

Ja būvspeciālistam kompetences pārbaudes iestādes noteiktajā apjomā nav veikta patstāvīgā prakse, nav apgūtas profesionālās pilnveides programmas, vai nav bijuši citi kompetenci paaugstinoši pasākumi sertifikātā norādītajā jomā, būvspeciālists tiek uzaicināts uz patstāvīgās prakses uzraudzības ietvaros organizēto kompetences pārbaudi.

Tādēļ, pamatojoties uz noteikumi Nr.169 76.3.punktu, nosūtām Jums (kā sertificētam būvspeciālistam, kuram līdz 2014.gada 01.oktobrim ir izsniegts terminēts sertifikāts), uzaicinājumu iesniegt dokumentus sertifikāta(-u) aktualizēšanai saskaņā ar noteikumu Nr.169 1.pielikumu, nosakot patstāvīgās prakses veikšanas tiesības bez termiņa ierobežojuma vai Būvniecības likuma pārejas noteikumu 3.vai 4.punktā minētajos termiņos.

Iesniedzamo dokumentu un veidlapu saraksts (pieejami arī elektroniski LSGŪTIS mājaslapā sadaļā „Sertificēšanas centrs” – Informācija sertificētiem būvspeciālistiem: //www.lsgutis.lv/sertifikacija/informacija-sertificetiem-buvspecialistiem/:

Aizpildītos dokumentus un veidlapas lūdzam iesniegt LSGŪTIS Būvniecības speciālistu Sertificēšanas centrā Stirnu ielā 34, Rīgā vai atsūtīt elektroniski parakstītus uz e-pastu: sertifikacija@lsgutis.lv.

Lai nodrošinātu sertifikātu pārreģistrāciju līdz noteikumu Nr.169 76.punktā minētajam termiņam – 2018.gada 31.decembrim, dokumentu iesniegšanas pēdējais termiņš ir 2018.gada 1.novembris.