Informācija par bezmaksas BIM kursiem
7. septembris, 2021
Aicinām apmeklēt semināru
15. septembris, 2021

GASO izsludina konkursu

Projektētāja(-as) amatam

Gāzapgādes attīstības departamenta

Perspektīvās attīstības daļā

Prasības pretendentam:

 • Augstākā tehniskā izglītība (vēlams gāzes, siltuma un ūdens tehnoloģiju specialitātē)
 • Valsts valodas (B līmeņa 2. pakāpe) un krievu valodas prasmes, vēlamas angļu un/vai vācu valodas zināšanas
 • Darba pieredze sadales un lietotāju gāzes apgādes sistēmu projektēšanā ne mazāka par 3 (trīs) gadiem, un aktīvs būvprakses sertifikāts
 • Izpratne par būvniecības procesu, būvniecības dokumentācijas noformēšanas kārtību
 • Pieredze darbā ar normatīvajiem aktiem
 • Iniciatīva, spēja patstāvīgi un operatīvi pieņemt lēmumus
 • Prasme argumentēt un pārliecināt, uzstāšanās un prezentācijas iemaņas
 • Lietišķās etiķetes pārzināšana
 • Prasme veidot kontaktus, komunikabilitāte
 • Prasme darbā ar datoru (Microsoft Office, AutoCad vai ZWCAD, e-pasta sistēma, interneta pārlūkprogrammas) un citu biroja tehniku
 • B kategorijas autovadītāja apliecība

Galvenie darba pienākumi:

 • Veikt sadales un lietotāja gāzapgādes sistēmu būvniecības projektu dokumentācijas izstrādi atbilstoši normatīvo dokumentu prasībām
 • Plānot būvprojektu izstrādes laikus un izmaksas sadarbībā ar citām uzņēmuma struktūrvienībām
 • Apkopot gāzapgādes sistēmu tehnisko dokumentāciju, situācijas plānus, maršruta kartes, hidrauliskos aprēķinus būvprojektu izstrādei
 • Apzināt, apsekot un izvērtēt iespējamo gāzapgādes objektu un gāzapgādes sistēmu novietnes attiecīgajā teritorijā, sadarbībā ar Sabiedrības citām struktūrvienībām
 • Pieprasīt, saņemt un izvērtēt atļaujas, nosacījumus, tehniskos noteikumus būvprojektu izstrādei no valsts un pašvaldības institūcijām, kā arī juridiskām personām
 • Veikt sadales un lietotāju gāzapgādes sistēmu būvniecības dokumentācijas (būvprojekta, apliecinājuma kartes, paskaidrojuma raksts) izstrādi atbilstoši normatīvo dokumentu prasībām
 • Projekta risinājuma izstrādes gaitā tikties ar iesaistītajām fiziskām un juridiskām personām, veikt diskusijas par labākā tehniskā risinājuma izvēli, saskaņot to
 • Veikt projektējamo gāzapgādes sistēmu hidrauliskos aprēķinus
 • Izstrādāt kalendāros plānus būvniecības dokumentācijas izstrādei, kā arī regulāri atskaitīties par būvprojektu izstrādes gaitu
 • Izstrādāt būvniecības dokumentāciju, saskaņot to ar Daļas un Departamenta vadītāju, citu iesaistīto Sabiedrības struktūrvienību atbildīgajiem darbiniekiem, ar valsts un pašvaldību institūcijām. Ja nepieciešams, sagatavot jautājumu izskatīšanai Sabiedrības Gazifikācijas jautājumu komisijā
 • Veikt izstrādāto būvprojektu autoruzraudzību būvniecības laikā
 • Nepieciešamības gadījumā ienest izmaiņas izstrādātajos būvprojektos, kā arī veikt būvprojektu pārskaņošanu, ja tas nepieciešams
 • Plānot būvprojektu izstrādes laikus un izmaksas sadarbībā ar Sabiedrības citām struktūrvienībām

Darba alga mēnesī pirms nodokļu nomaksas 2000-2300 EUR

Piedāvājam:

 • Darbu vienā no lielākajiem Latvijas uzņēmumiem
 • Piemaksas par darba rezultātiem
 • Veselības un nelaimes gadījumu apdrošināšanu
 • Iemaksas pensiju fondā darbinieka labā (pēc nostrādāta 1 gada uzņēmumā)

Interesentus lūdzam sūtīt savu CV un pieteikuma vēstuli izmantojot saiti:

https://gaso.staffinhr.com/apply/projektetajs-sep-2021

(neiekļaujot tajās sensitīvu informāciju, kā arī foto, tautību, vecumu u.c.) līdz 2021. gada 26. septembrim:

Sazināsimies ar pretendentiem, kuru CV tiks izvirzīti uz nākamo atlases kārtu!