Par SIA Aqua Brambis
2021-08-09
GASO izsludina konkursu
2021-09-11

Informācija par bezmaksas BIM kursiem

Turpinās pieteikšanās bezmaksas BIM apmācību kursiem, uz kuriem aicinām būvniecības speciālistus, kas vēl nav paguvuši apmeklēt šā gada pavasarī notikušās apmācības. Vēl ir iespēja pieteikties uz brīvajām vietām septembra un oktobra grupās šādos apmācību moduļos (katrs 8 akadēmiskās stundas):

·      24.09. – BIM modelēšana inženiersistēmu projektēšanā, praktiskās nodarbības būvspeciālistiem – ēku projektētājiem ar labām datorprasmēm un minimālām priekšzināšanām BIMPasniedzējs Jurģis Zemītis.

·     08.10. vai 09.10. – BIM savietotā modeļa izmantošana būvniecības procesā, praktiskās nodarbības būvspeciālistiem ar pieredzi būvniecības procesa vai būvdarbu vadībā, labām datorprasmēm un pamata iemaņām BIM pārlūkprogrammu pamatfunkciju lietošanā. Pasniedzēja Dārta Ļaudaka.

·     14.10. – BIM  praktiskā ieviešana uzņēmumā un labākā prakse, praktiskais seminārsprojektu vadītājiem, uzņēmumu vadītājiem, būvprojektu pasūtītājiem, projektētājiem ar pamata zināšanām būvniecībā un BIM. Pasniedzējs Artūrs Neiburgs.

Reģistrēties apmācību moduļiem, aizpildot pieteikuma anketas un plašāka informācija par kursu saturu pieejama: https://bdc.rtu.lv/pieteiksanas-kursiem/.

Pēc kursu apmeklējuma dalībnieki saņem elektronisku apliecinājumu, kas derīgs visās būvspeciālistu sertifikācijas iestādēs profesionālās pilnveides kredītpunktu iegūšanai.

Visas rudens semestra apmācības tiek nodrošinātas attālināti tiešsaistes formātā Zoom platformā. Kursu organizators – RTU Būvniecības digitalizācijas centrs izmanto Anydesk programmatūras licences, lai dalībnieki var attālināti pieslēgties RTU datoriem un praktiski darboties apmācībām nepieciešamajās BIM autorprogrammās.

Apmācībastiek īstenotas SIA “Latvijas standarts” iepirkumā „Projekts „Apmācību programma BIM praktiskai pielietošanai projektēšanas un būvdarbu procesa ietvaros: izstrāde un apmācību īstenošana” (ID Nr. LVS 2021/1)”.