Projektētāju ievērībai!
11. oktobr, 2021
Aicinām apmeklēt semināru
4. novembr, 2021

Informācija būvspeciālistiem

Aicinām vakcinēties un strādāt droši būvobjektos!

Sākot ar š. g. 15. decembri, būvlaukumos drīkstēs nodarbināt tikai personas ar derīgu Covid-19 vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātu!

Līdz š.g. 15. decembrim ir spēkā pārējas periods, kura laikā ir pieļaujami izņēmumi, kas attiecas uz nodarbinātajiem, kam nav derīgs Covid-19 vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikāts.

Aicinām atbildīgos būvdarbu veicējus un specializēto darbu vadītājus informēt un motivēt visus būvniecībā nodarbinātos vakcinēties!

Latvijas Būvuzņēmēju partnerība aicina ievērot drošību būvlaukumos un izmantot izstrādātās informatīvās atgādnes darbinieku informēšanai.

Lejupielādei pieejami šādi materiāli: 

Avots: https://www.latvijasbuvnieki.lv/aicinam-vakcineties-un-stradat-drosi-buvobjektos