Aicinam apmeklēt seminārus
2021-09-30
Informācija būvspeciālistiem
2021-11-04

Projektētāju ievērībai!

Pārbaudot ūdensapgādes un kanalizācijas, siltumapgādes sistēmas un dabasgāzes sistēmas ar spiedienu līdz 1,6 MPa (16 bar), būvniecības ieceres dokumentācijas saturu un noformēšanu Latvijas Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģijas inženieru savienības (LSGŪTIS) eksperti konstatēja, ka joprojām vairums šo sistēmu projektētāji neievēro 2020.gada 5.marta Valsts standartu LVS 1054 “Ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas, siltumapgādes sistēmas un dabasgāzes sistēmas ar spiedienu līdz 1,6 MPa (16 bar). Būvniecības ieceres dokumentācijas saturs un noformēšana”.

Vēršam minēto inženiersistēmu projektētāju uzmanību uz nepieciešamību ievērot Ministru kabineta 2018.gada 28.augusta noteikumus Nr.545 “Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 202-18 “Būvniecības ieceres dokumentācijas noformēšana” un 2020.gada 5.marta Valsts standartu LVS 1054 “Ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas, siltumapgādes sistēmas un dabasgāzes sistēmas ar spiedienu līdz 1,6 MPa (16 bar). Būvniecības ieceres dokumentācijas saturs un noformēšana” (LVS 1054).

LVS 1054 pielietošana un ievērošana novērsīs dažādu traktējumu projektu dokumentācijas noformēšanā un veicinās kvalitatīvāku būvdarbu izpildi.

Informējam, ka, vērtējot inženiersistēmu projektētāju profesionālā darba kvalitāti, tiks vērtēta arī parakstīto būvprojektu kvalitāte, kuri tiek iesniegti pirmo reizi ekspertīzes izstrādāšanai pirms ekspertu uzrādīto trūkumu novēršanas. Jānovērš prakse, kad būvprojektu autori uz ekspertīzi iesniedz paviršus, nepabeigtus projektus, lielā mērā pārliekot būvprojekta tehnisko risinājumu izstrādi uz ekspertīžu veicējiem.

LSGŪTIS Būvniecības speciālistu

Sertificēšanas centra vadītājs D.Ģēģers