Seminārs “Aktualitātes būvniecības procesu reglamentējošajos normatīvajos aktos
2022-11-14
Seminārs: “DOMEKT – dzīvojamo ēku ventilācijas iekārtas (jaunumi, automātikas un montāžas īpatnības, aksesuāri)”
2022-11-23

Konstrukciju ugunsaizsardzības risinājumu projektēšana būvkonstrukciju projektētājiem – BIS Semināra materiāli

20.10.2022. KONSTRUKCIJU UGUNSAIZSARDZĪBAS RISINĀJUMU PROJEKTĒŠANA BŪVKONSTRUKCIJU PROJEKTĒTĀJIEM

DESIGN OF STRUCTURAL FIRE PROTECTION SOLUTIONS FOR STRUCTURAL DESIGNERS

2022.gada 20.oktobrī norisinājās Ekonomikas ministrijas organizēts starptautisks tiešsaistes apmācību seminārs “KONSTRUKCIJU UGUNSAIZSARDZĪBAS RISINĀJUMU PROJEKTĒŠANA BŪVKONSTRUKCIJU PROJEKTĒTĀJIEM” . Semināru vadīja Eiropā atzīti eksperti – profesors Žans Marks Fransens no Beļģijas un Mariona Čārliere no Luksemburgas.

Žans Marks Fransens (Jean Marc Franssen) ir inženierzinātņu doktors lietišķajās zinātnēs un profesors Ljēžas Universitātē, vada apmācības par būvkonstrukciju ugunsdrošību gan Ljēžas universitātē, gan dažādiem uzņēmumiem Spānijā, Vācijā un Francijā. Ž.M.Fransens savas karjeras laikā ir darbojies zinātniskās konsultatīvās padomēs, kas ir saistītas ar būvkonstrukciju pētniecību datu analīzi saskarsmē ar uguni, kas ir augstu novērtēti, ir daudzu zinātnisko publikāciju autors un līdzautors par konstrukciju ugunsdrošību.

Mariona Čārliere (Marion Charlier) ir Eiropā atzīta eksperte ugunsdrošu būvkonstrukciju projektēšanas jomā. Jau 10 gadus M.Čārliere aktīvi darbojās dažādos ar būvkonstrukciju ugunsdrošību saistītos projektos, ir būvkonstrukciju ugunsdrošības inženierzinātņu tīkla “Drošs darbā ar metālu” vadītāja, kā arī aktīvi līdzdarbojas Eiropas ugunsdrošības Eirokodu izstrādē un pilnveidē. M.Čārliere ir dažādu publikāciju autore un līdzautore par ugunsdrošu konstrukciju tēmu.

Semināra pirmajā daļā M. Čarliere iepazīstināja ar projektēšanas standartu ietvaru un dažādām ar projektēšanu saistītām metodikām, kas saistītas ar ugunsizturības aprēķiniem, tai skaitā, standartizētām ugunsgrēku projektēšanas pieejām, uz fizikāliem parametriem balstītām projektēšanas pieejām, telpu ugunsgrēka zonu modelēšanu ar matemātiskajiem modeļiem un ugunsdrošības prasībām būvkonstrukcijām.

Semināra otrajā daļā profesors Ž.M.Fransens stāstīja par dažādām būvkonstrukciju ugunsizturības novērtēšanas pieejām un ugunsgrēka modelēšanas un aprēķinu piemēriem atkarībā no konstrukciju materiālu fizikālo īpašību izmaiņām, paaugstinoties materiāla temperatūrai.

Semināra trešajā daļā abi lektori sniedza atbildes uz klausītāju jautājumiem un analizēja dažādus praktiskus projektēšanas piemērus Eiropā, kas sevī ietver gan aprēķina piemērus, gan konkrētus būvkonstrukciju risinājumus. Tika apskatīti šādi praktiskie piemēri: publisku daudzdisciplīnu sporta ēka ar tērauda nesošajām būvkonstrukcijām, kas bija uz fizikāliem parametriem balstītās projektēšanas pieejas piemērs, kā arī “Membrānas efekta” pielietošanas piemērs un industriālas ēkas noturības pret avārijas situācijām – ēkas robustuma risinājumu piemērs.

Prezentācija LV || Presentation ENG

Video:

Avots: https://bis.gov.lv/noderigi/projektesana