!!! Seminārs atcelts uz nenoteiktu laiku !!!
28. februāris, 2020
Aicinām piedalīties aptaujā
26. marts, 2020

Latvijas valsts standarts informē

2020.gada 5.martā Latvijas valsts standarts ir apstiprinājis LVS 1054:2020

Standarts izstrādāts, ņemot vērā likumdošanas prasības un Latvijas būvniecībā pastāvošo labo praksi.

Šis dokuments reglamentē vienotus principus un prasības ūdensapgādes un kanalizācijas būvju, siltumapgādes sistēmas un dabasgāzes sistēmas ar spiedienu līdz 1,6 MPa (16 bar) būvniecības ieceres dokumentācijas saturam un noformēšanai.

Standarts ir pieejams LVS standartu lasītavā.