!!! Seminārs atcelts uz nenoteiktu laiku !!!
2020-02-28
Aicinām piedalīties aptaujā
2020-03-26

Latvijas valsts standarts informē

2020.gada 5.martā Latvijas valsts standarts ir apstiprinājis LVS 1054:2020

Standarts izstrādāts, ņemot vērā likumdošanas prasības un Latvijas būvniecībā pastāvošo labo praksi.

Šis dokuments reglamentē vienotus principus un prasības ūdensapgādes un kanalizācijas būvju, siltumapgādes sistēmas un dabasgāzes sistēmas ar spiedienu līdz 1,6 MPa (16 bar) būvniecības ieceres dokumentācijas saturam un noformēšanai.

Standarts ir pieejams LVS standartu lasītavā.